En vejviser i kræftpatienters vej tilbage til livet

17-01-2013
Hvordan hjælper vi kræftpatienten tilbage til et normalt liv? Det er ikke et spørgsmål, som har fyldt meget i sundhedsvæsenet, hvor penge og ressourcer først og fremmest går til behandling. Og herefter må patienten selv klare resten og finde tilbage til et normalt liv ved egen hjælp. En ny bog ”Kræft – senfølger og rehabilitering” samler for første gang viden og erfaringer om rehabilitering og livet efter kræft.

Kræft! Alene diagnosen skaber angst og bekymring. Hvert år får flere end 33.000 danskere konstateret kræft. Men en kræftdiagnose er ikke en dødsdom, for heldigvis overlever flere og flere patienter. Indtil nu har fokus meget naturligt været på selve kræftbehandlingen og ikke på livet efter kræft. Men behovet for forskning og mere viden om, hvordan vi bedst støtter og hjælper patienterne tilbage til et normalt liv efter kræft, bliver stadig større.

Holdt lægebesøget hen.
 

De første små tegn begyndte at vise sig sidste sommer. Da Trine lå på maven kunne hun mærke nogle små hårde punkter. Senere var det i lysken det gjorde ondt. Så var det maven der var hård og udspilet. De små ubehageligheder blev slået hen med gode forklaringer som fx forstrækning eller som noget der nok ikke var så slemt og gik i sig selv. Mor og søster blev dog alligevel lovet at Trine nok skulle gå til lægen…Snart…Måske.

”Jeg har aldrig været særlig god til at gå til læge. Denne gang var jeg i virkeligheden nok bange for at gå til lægen. Jeg kunne ikke overskue hvis det var noget alvorligt og at jeg så skulle indlægges, opereres og have ar. Heller ikke hvis det betød at min hverdag ville blive vendt på hovedet. Jeg var lige startet på jurastudiet. Men da smerten var et sted hvor det kunne forklares med en blindtarmsbetændelse, følte jeg at jeg havde noget konkret at komme til lægen med. Derefter gik det stærkt. Jeg blev indlagt til undersøgelse, og det viste sig at det var en cyste på 34 cm.”

- Vi, der til dagligt arbejder med kræftforskning og behandling, er også interesseret i, hvordan det videre går med de mange patienter, som overlever. Vi ved, at der kan gøres meget for forbedre patienternes livskvalitet efter behandlingen, hvis vi sætter fokus på rehabilitering, siger professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse.

Mange kr

Større krav til sundhedsvæsenet
Flere kræftoverlevere og deres pårørende stiller også større krav til vores sundhedsvæsen, som ikke alene skal kunne forebygge og behandle, men også hjælpe patienterne tilbage et normalt liv efter kræft og kunne besvare nogle af de mange praktiske og eksistentielle spørgsmål, som dukker op i kølvandet på en kræftdiagnose:

Hvad har jeg gjort forkert?
Hvorfor ramte
kræft netop mig?
Bevæger jeg mig for lidt, drikker for meget eller spiser usundt? Er mit arbejde
for stresset? Hvad med alternativ behandling og meditation? Hvorfor har jeg stadig smerter?
Tænk hvis sygdommen kommer igen?

Nyeste viden om rehabilitering
Mange af svarerne på disse spørgsmål er samlet i bogen, som også kan bruges som et opslagsværk og henvender sig til både professionelle behandlere og interesserede læsere uden faglige forudsætninger.

Her fås en mangfoldighed af information. F.eks. viden om, hvad kræftbehandling betyder for kroppens fysiske og psykologiske funktioner, for det sociale liv med parforhold, seksualliv, arbejde og børn. Der er de seneste forskningsresultater indenfor rehabilitering: hvad virker og hvorfor virker det?

En kvart million lever med kræft
Der er skrevet mange bøger om kræftsygdomme og behandling. Denne bog skiller sig ud ved at forsøge at vise vej og skabe sammenhæng mellem sygdommen, behandlingen og rehabiliteringen efter behandlingen.

Titel: Kr

Redigeret af Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse.
Hans Reitzels Forlag, København 2013.