Senfølgerforeningen

Senfølgerforeningen er en interesseorganisation, som varetager senfølgeramtes interesser, især i forhold til at støtte og vejlede senfølgeramte, så de får et godt liv med eller efter kræft, samt at få deres behov for anerkendelse, udredning og behandling sat øverst på den sundheds- og socialpolitiske dagsorden.

Vi er mange, der lever med senfølger med eller efter kræft

Knap 370.000 danskere lever med eller efter kræft. Dette tal vil desværre stige støt i de kommende år. Stadig flere bliver helbredt, men selv om man er helbredt for sin kræftsygdom, er man ikke nødvendigvis rask. De fleste får senfølger og må leve med alvorlige og varige fysiske, psykiske og sociale senfølger under eller efter deres kræftforløb.

Vi hjælper dig, der har senfølger

Vi har mange års erfaring med hvordan det føles og opleves at leve med senfølger. Vi kender alle de konsekvenser der kan være, når senfølgerne rammer. Vi ved, hvad det betyder, når dine senfølger hverken anerkendes, udredes eller behandles.
Vi kan støtte dig, så du får den rette hjælp og lever bedst muligt med dine senfølger.

Vores vision

Vi ønsker en fremtid, hvor

  • alle senfølgeramte har en forening, hvor de kan få støtte og vejledning til at få et bedre liv med eller efter kræft
  • et sundhedsvæsen hvor senfølger anerkendes, udredes og behandles
  • et samfund med større kendskab til senfølger

Senfølgerforeningen har 1. januar 2024 837 medlemmer. 

Vores mission

Senfølgerforeningen arbejder indenfor 3 kerneområder, hvor vi vil: tilbyde information, vejledning og aktiviteter til senfølgeramte, være en rådgivende kapacitet på den sundheds- og socialpolitiske scene og udbrede viden om senfølger i befolkningen.

Derfor er det vores mission, at:

  • Alle senfølgeramte oplever at de har et sted at henvende sig, når de har behov for at få støtte, vejledning og fællesskab omkring deres senfølger, sådan at deres livskvalitet forbedres.
  • Alle kræftramte systematisk og kontinuerligt informeres, udredes og behandles for senfølger, ifølge nationale standarder i et sammenhængende patientforløb.
  • Viden om senfølger udbredes i befolkningen.

Vi er stærkt fagligt funderet

Vi søger, at have den seneste viden om senfølger, og vi støtter studier og projekter, som er med til at skabe bedre muligheder for dig med senfølger.
Vi er part i et nationalt samarbejde, Bedre Viden om Senfølger, med Kræftens Bekæmpelse, DCCC og tre nationale forskningscentre. Dette samarbejde skal skabe ny viden om, hvordan man bedst opsporer, forebygger og behandler senfølger.

Vi sætter senfølger på den sundhedspolitiske dagsorden

Vi er en uafhængig og landsdækkende forening.  og som forening arbejder vi strategisk med at sætte senfølger på den sundhedspolitiske dagsorden.

For nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte os på 61 35 40 48 eller på email: info@senfoelger.dk

Bliv medlem af Senfølgerforeningen

For kun 150 kr. om året kan du blive medlem af Senfølgerforeningen. Som medlem støtter du vores arbejde for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Ja tak, meld mig ind