Nyheder

Artikel: "Implementering af opfølgning efter kræft i kommunerne"

31-07-2020
Kvinde sidder i sofa En artikel med hovedpointerne fra to studerenes speciale omhandlende kommunernes implementering af opfølgning efter kræft. Artiklen handler bl.a. om, at henvisninger til kommunen ikke forekommer så ofte, som de bør. Det gør, at kræftpatienter med fx senfølger ikke får den hjælp, de har brug for.

Tilbud fra Kræftrådgivningen i Herlev

08-07-2020
Tilbud fra Kræftrådgivningen i Herlev om at deltage i en samtalegruppe, som skal mødes 7 gange. Emnet er Senfølger efter kræftbehandling, og gruppen ledes af en erfaren sygeplejerske. Første møde den 10. august 2020.

Bachelorprojekt: "At være ung canceroverlever og leve med senfølger"

06-07-2020
Læs et spændende bachelorprojekt fra Københavns Professionshøjskole - Sygeplejerskeuddannelsen om "at være ung canceroverlever og leve med senfølger". Formålet er at finde ud af, hvad sygeplejersken kan gøre for at hjælpe unge canceroverlevere med at mestre et liv med senfølger.

Forskning i vedvarende smerter efter behandling af brystkræft

30-06-2020
Behandling af brystkræft kan medføre smerter og gener hos patienterne. Derfor er fem forskere i gang med et 3-årigt projekt finansieret af Kræftens Bekæmpelse for at undersøge og måle ”effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft”. Læs projektets nyeste resultater.

Invitation til online foredrag om senfølger efter kræft

18-06-2020
Den 27. august vil landets førende eksperter fortælle om, hvordan senfølger opstår og afhjælpes med fokus på forbedring af patienternes livskvalitet. Foredraget vil blive livestreamet online, så alle kan deltage.

Vil du fortælle din historie om livet med senfølger?

10-06-2020
Videooptagelse Den 27. august afholdes et foredrag om senfølger efter kræftsygdom.

Update: Tusind tak for den store interesse, I har vist for dette opslag. Vi har på nuværende tidspunkt fået de henvendelser, som vi har behov for. Hold øje med hjemmesiden eller Facebook, hvor vi vil annoncere mere om foredraget.

Vigtige oplysninger fra Senfølgerforeningen

01-04-2020
Forårs billede med grønne blade og blå himmel Foreningen er nødt til at udsætte generalforsamlingen. Samtidig står vi i den situation, at mange medlemmer ikke har betalt det årlige kontingent på 100kr. for år 2020. Foreningen arbejder pt. på afholdelse af informationsmøder i efteråret og foråret, samt er ved at planlægge en Senfølger-uge.

Invitation til foredrag samt generalforsamling 2020

09-03-2020
Publikum til foredrag Senfølgerforeningen inviterer til ordinær generalforsamling og et foredrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi onsdag den 22. april.

Tak for fondsmidler fra Heinrich og Laurine Jessens Fond

24-02-2020
Senfølgerforeningen har i 2018 doneret 200.000kr til 20 personer, som gennem foreningens hjemmeside har søgt om økonomi støtte til fysioterapi for smerter i muskler, led eller arvæv som følge af kræftbehandling.

Patientforeninger får Kræftens Bekæmpelses Hæderspris for deres arbejde for kræftpatienter

04-02-2020
Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2020 går til 20 patientforeninger og -netværk, som både hver især og samlet set gør en stor og betydningsfuld indsats for kræftpatienter og pårørende i alle dele af kræftforløbet. Hædersprisen blev overrakt af formand for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen tirsdag den 4. februar på World Cancer Day.

To studerende fra Københavns Universitet søger informanter

16-01-2020
Vi er to studerende, Susanne Munch Nielsen og Kristianna Balle, som læser statskundskab ved Københavns Universitet. Vi er i gang med vores speciale om komplekse interventioner og opfølgning på brystkræftbehandlinger i sundhedsvæsnet.

Kom til foredrag om smerter i Aalborg den 29. januar 2020

08-01-2020
Senfølgerforeningen inviterer til foredrag om smerter efter kræftbehandling ved speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling Niels-Henrik Jensen.

Senfølgerforeningen ønsker god jul og godt nytår

17-12-2019
Kære medlemmer. Senfølgerforeningen vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for dit medlemskab af foreningen. Det har stor betydning for vores gennemslagskraft, at du støtter op om foreningen.

Ny rapport om håndtering af senfølger i Frederikshavn Kommune

18-11-2019
Kræftpatienterne i et pilotprojekt fra Frederikshavn Kommunes kræftrehabilitering og Senfølgerforeningen efterlyser viden om senfølger tidligere i kræftforløbet – gerne allerede imens de stadig er tilknyttet sygehuset. Projektet peger også på, at det er svært for kræftpatienterne at navigere i det kommunale system i forbindelse med f.eks. sygemelding og beskæftigelsessituation, og at der mangler forståelse for omgivelserne i forbindelse med senfølger og deres konsekvenser.

Informanter søges til bachelorprojekt om en hverdag med senfølger

23-10-2019
Er du kvinde i alderen 20-55 år, der oplever senfølger efter endt brystkræftbehandling? Og har du lyst til at deltage i et bachelorprojekt og mulighed for at mødes med os på Fyn, i København eller Århus? Så læs med her

Kom til foredrag om smerter efter kræftbehandling den 29. oktober

07-10-2019
Du inviteres hermed til foredrag om smerter efter kræftbehandling ved overlæge Niels-Henrik Jensen.

"Liv og identitet med senfølger"

01-08-2019
Artiklen er en sammenfatning af resultaterne fra et bachelorprojekt udarbejdet af fire sociologistuderende fra Aalborg Universitet og skrevet i samarbejde med Senfølgerforeningen.

Kom til arrangement for brystkræftopererede kvinder om seksualitet i Props & Pearls den 7. november

09-07-2019
Dansk Brystkræft Organisation og Senfølgerforeningen har inviteret Karen Egebjerg Rischel læge, klinisk sexolog og mindfulnesslærer til at holde oplæg. Karen vil tale om seksualitet som værende mere end samleje og orgasme og sætte fokus på, at accept af ændret krop og livssituation er en forudsætning for at kunne gå på opdagelse i en ny sanselighed og seksualitet.

Senfølgeforskningscenter søger kvinde, der har haft brystkræft til kort film om kræft og depression

06-06-2019
Har du haft brystkræft og har du under eller efter behandlingsforløbet fået en depression? Vil du fortælle om din oplevelse og på den måde medvirke til forskning i forebyggelse af depression hos kvinder med brystkræft?

Ny netværksgruppe i Rudersdal kommune

09-05-2019
Senfølgerforeningen laver endnu en ny netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger i samarbejde med lokalforeningen i Rudersdal kommune. Gruppen vil holde sit første møde tirsdag d. 11 juni 2019 i Birkerød.

Resultater pr. side

Viser 101-120 af 205

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig