Ny bestyrelse i Senfølgerforeningen

25-04-2024

Marianne Nord Hansen har i forbindelse med Senfølgerforeningens generalforsamling den 20. april 2024 valgt at fratræde som formand i foreningen.

Vi takker Marianne for hendes kæmpe indsats for alle med kræftsenfølger. Marianne har været et fyrtårn, som har vist vejen for mange i både foreningensregi og i sundhedsfaglige kredse. Marianne har været formand i 15 år og ser nu frem til at indgå som bestyrelsesmedlem i foreningen, hvor hun primært skal varetage opgaver inden for det sundhedsfaglige område. Samtidig er Marianne rådgiver på Senfølgerforeningens telefonlinje, samt på online faglig vejledning i senfølger. Vi er meget glade for, at Marianne bliver i bestyrelsen og fortsat vil dele hendes store viden og engagement.

Ny formand i Senfølgerforeningen er tidligere næstformand Charlotte Hammer.

Marianne og Charlotte har kørt et tæt parløb i mere end 2 år, hvor deres faglige og personlige baggrunde i høj grad har suppleret hinanden og som har betydet, at foreningen har oplevet et løft både i medlemsantal, tilstedeværelse på sociale medier, foreningsaktiviteter og sundhedspolitisk interessevaretagelse. Charlotte vil videreføre og bygge ovenpå Mariannes solide og faglige fundament.

Derudover, så er vi meget glade for, at vi har fået sammensat en meget ung, kompetent og bredt funderet bestyrelse, som vil arbejde ud fra de ønsker, behov og forventninger, som vores medlemmer og faglige samarbejdspartnere har til foreningens arbejde.

Senfølgerforeningens bestyrelse består af:

  • Formand Charlotte Hammer
  • Næstformand Vanessa Tran
  • Kasserer Peter Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem Marianne Nord Hansen
  • Bestyrelsesmedlem Peter Reichert
  • Bestyrelsesmedlem Johanne Dam Lyhne
  • Bestyrelsesmedlem Annie Maria Martin
  • Bestyrelsesmedlem Liff Bytov
  • Bestyrelsesmedlem Henriette Weibel
  • Suppleant Helle Jakobsen

Vi fortsætter vores arbejde for alle danskere med kræftsenfølger, samt deres pårørende, både ved at tilbyde aktiviteter, viden, vejledning og fællesskaber, men også på den sundhedspolitiske arena, for at flere kan få anerkendelse, forebyggelse, udredning og behandling for deres senfølger.

De bedste hilsner
Senfølgerforeningens bestyrelse

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig