Børn med senfølger

Hvert år diagnosticeres godt 200 børn i Danmark med kræft. Den markant øgede overlevelsesfrekvens blandt børn med kræft medfører, at der er en tilsvarende stor gruppe af børn og unge voksne, der i dag lever et liv med senfølger.

Børn med senfølger

Behandlingen af børnekræft er blevet bedre og bedre de sidste 50 år, og i dag overlever fire ud af fem børn deres kræftdiagnose. Kemobehandling er effektiv til at dræbe kræftcellerne, men påvirker også kroppens raske væv og medfører derfor bivirkninger hos alle og alvorlige skader hos ca. halvdelen. Nogle bivirkninger forsvinder efter endt behandling, men det anslås at op mod 50-75% af de overlevende børn, vil opleve ofte varige senfølger.


Hjælp og støtte

Hvad kan Senfølgerforeningen hjælpe med?

  • Vi beskriver kræftsenfølger efter børnekræft - og forstår de vanskeligheder der følger med
  • Mentorordning/peersupport - sparring, råd og vejledning, hvor vi sammen kan finde frem til, hvad der fylder mest hos den enkelte familie og være med til at finde en løsning på deres udfordringer - enten hjemme, familiært, med skoler, kommuner mv.
  • Vi hjælper med at beskrive konkrete senfølgeproblematikker og livet efter børnekræft, stilet til offentlige myndigheder mv.

Facebook-gruppe om børn med senfølger

Bliv en del af vores gruppe på Facebook "børn med senfølger", hvor vi deler relevante nyheder og information om børns kræftrelaterede senfølger.

Bliv medlem af vores Facebook-gruppe

Fokusområde

Der findes forskellige former for senfølger. Fysiske senfølger kan være lettere at forholde sig til, hvorimod de usynlige senfølger kan være langt mere omfattende og svære at leve med.

Læs om vores fokusområde