Den praktiserende læge er gatekeeper for patienter med kræftsenfølger

29-01-2024

Mange patienter plages af senfølger efter endt behandling. Den praktiserende læge spiller en central rolle for disse patienter, men mange er i tvivl om, hvor de kan få hjælp til senfølger.

Gennem de seneste par år er der etableret senfølgeklinikker rundt om i landet, og nye dukker stadig op. I en god kræftopfølgning benytter de praktiserende læger de eksisterende muligheder for at kunne henvise senfølgeramte til bl.a. landets senfølgeklinikker. Der er dog aktuelt utilstrækkelig viden i almen praksis om senfølgeklinikkernes fysiske placering og optagekriterier. Denne artikel præsenterer en oversigt over landets senfølgeklinikker. Formålet er at bidrage med viden om de forskellige muligheder for specialiseret udredning og behandling af senfølger efter kræft til brug for de praktiserende læger.

Læs hele artiklen

Udgivet i Practicus nr. 268. December 2023.

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig