Regler for annoncering

Regler for professionelle behandlere/forhandleres annoncering på Senfølgerforeningens medier

Der skal annonceres ud fra følgende regler: 

  • Virksomheden/person/er (navn på virksomhed, sted, navn/e) på udbyderen 
  • Hvilken behandlingsform, træning, aktivitet, produkt tilbydes 
  • Hvilken autorisation, kompetencer og erfaringer har udbyderen 
  • Hvilke senfølger kan forebygges, behandles og/eller lindres 
  • Hvilken prisreduktion eller lignende tilbydes Senfølgerforeningens medlemmer 

Udbyderens annonce skal indsendes til Charlotte Hammer på email: charlotte@senfoelger.dk, hvor annoncen derefter godkendes af Senfølgerforeningens Kommunikationsudvalg. 

Det skal i alle annoncer fremgå, at Senfølgerforeningen ikke er ansvarlig for effekten af udbyderens tilbud. Senfølgerforeningen fralægger sig dermed alt ansvar for virksomhedens/personens tilbud. 

Baggrund:

Senfølgerforeningen får ofte henvendelser fra f.eks. fysioterapeuter, diætister, psykologer og andre behandlere, som gerne vil annoncere i Senfølgerforeningens forskellige medier. 

Senfølgerforeningen har været tilbageholdende med at annoncere de mange tilbud, da vi har været i tvivl om kvaliteten i forhold til effekt af den givne behandling. Det er vanskeligt for os at vurdere kvaliteten ud fra en annoncetekst. Også ud fra det faktum, at behandling og/eller træning primært beror på den enkelte persons subjektive oplevelse af behandlings- og/eller træningseffekt. 

Senfølgerforeningen vurderer, at de mange udbydere af behandlinger og/eller træning, kan have en god effekt og kan formodes at give en forbedret oplevet livskvalitet for den enkelte kræftramte og/eller senfølgeramte person. 

Senfølgerforeningen har derfor et ønske om, at de respektive udbud af behandlinger og/eller træning skal tilbydes Senfølgerforeningens medlemmer med en reduktion i pris eller lignende for behandling, træning eller produkter. 

Senfølgerforeningen har derfor udarbejdet ovenstående kvalitetskriterier, som skal fremgå af udbyderens annonce-tekst.


Om Senfølgerforeningen

Vi er en patientforening, der hjælper kræftbehandlede, som har fået senfølger. Vi arbejder for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Læs om vores arbejde