Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand 
Marianne Nord Hansen
Mobil: 29 82 28 74
info@senfoelger.dk

Jeg er formand for Senfølgerforeningen og har mange års erfaringer med at hjælpe andre med senfølger. Ud over min direkte hjælp til personer, som har senfølger – så arbejder jeg meget fagligt som formand, hvor jeg holder oplæg og publicerer om senfølger. Jeg er medlem af Hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og sidder i Kræftudvalget i Sundhedsstyrelsen.

Jeg arbejder altid ud fra ”patientens stemme” og arbejder politisk for, at kræftpatienter løbende og rettidigt skal udredes og behandles for deres senfølger - og at personer med senfølger fagligt og menneskeligt ”skal tages alvorligt”. Jeg sidder i Styregruppen for landets tre nationale centre inden for senfølger og har fingeren på pulsen om den udvikling, der foregår inden for senfølgeområdet.


Charlotte Hammer

Næstformand
Charlotte Hammer
Mobil: 26 46 47 18
charlotte@senfoelger.dk

Jeg har været i behandling for brystkræft i 6 år og har selv en del senfølger. Jeg har på egen krop oplevet, hvor svært det er at få sine senfølger anerkendt og behandlet. Jeg synes derfor, at det er et meget vigtigt sundhedspolitisk område.

Jeg vil arbejde for at påvirke beslutningstagere i sundhedsvæsnet, sådan at vi i langt højere grad kan møde alle dem, som får fysiske og mentale følger i forbindelse med deres kræftsygdom.


Anne Bajda Nielsen

Kasserer
Anne Bajda Nielsen
anne@senfoelger.dk

Senfølgerforeningen blev oprettet i 2008, og jeg har været med fra starten. Jeg fik selv brystkræft i år 2000 og kunne godt have haft brug for Senfølgerforeningen, hvor jeg kunne hente råd og vejledning.

Vi vil gerne overleve, men vi vil også have et godt liv, så derfor skal alle have tilbudt de behandlinger mod senfølger, som allerede er tilgængelige i sundhedsvæsenet.

Jeg arbejder med foreningens Facebook, fundraising mm.


Simone Møller Hede

Sekretær
Simone Møller Hede
simone@senfoelger.dk

Jeg startede som frivillig i Senfølgerforeningen i 2016 efter at have udarbejdet mit speciale i samarbejde med foreningen. Gennem mit speciale fandt jeg en særlig interesse for netop feltet omkring kræft og senfølger, som medvirkede til min indtræden i foreningen og senere samme år i bestyrelsen.

Jeg er en af de få i bestyrelsen, som ikke selv har oplevet senfølger på egen krop, men som har en kombination af det faglige perspektiv i form af mit arbejde på et forskningsinstitut, hvor vi forsker i lægemidler og sundhed samt et patientorienteret perspektiv i form af mit arbejde i foreningen.

Ved siden af dette, sidder jeg som patientrepræsentant i Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler, hvor jeg bistår Medicinrådet med medicinske, farmaceutiske og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler, indikationer og terapiområder inden for området med tværgående lægemidler.

Det er vigtigt for mig at sikre, at personer, der gennemgår eller har gennemgået et kræftbehandlingsforløb, tilbydes den nødvendige hjælp til at få et godt liv.


Esther Zoe Lau

Bestyrelsesmedlem
Esther Zoe Lau

Jeg har været med i Senfølgerforeningens bestyrelse lige siden, foreningen blev oprettet i 2008. Jeg sidder på foreningens telefonlinje, fordi jeg gerne vil hjælpe andre med senfølger, og jeg er glad for at kunne gøre en forskel for den enkelte, som kontakter os. Ud over at lytte og hjælpe, så henviser jeg også ofte de, som kontakter os, til videre hjælp.

Jeg er tovholder for det lokale netværk om senfølger, som finder sted i Center for Kræft og Sundhed i København, hvor jeg støtter og vejleder personer, som har senfølger.

Et stærkt mål for mig er, at: ”ingen skal stå alene med senfølger”.Rikke Helsted

Bestyrelsesmedlem
Rikke Helsted

Jeg er født i 1961 og har været bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen siden 2014. Jeg er ansat som overlæge på Palliativ Enhed – Nordsjællands Hospital Frederikssund, hvor jeg arbejder med lindrende indsats til patienter med livstruende sygdom – oftest kræft. Jeg har selv overlevet 2 kræftsygdomme. Først Mb Hodgkin, da jeg kun var  22 år gammel, og senere brystkræft som 38-årig. Jeg er helbredt, men ikke rask. Senfølger er en integreret del af mit liv, men heldigvis kan jeg oftest kontrollere dem.

På grund af min egen erfaring med senfølger og mit virke som læge er det nogen gange mig, der rådgiver patienter, som ringer til Senfølgerforeningens telefonlinje. Mit fokus i foreningen er at udbrede kendskabet til senfølger blandt patienter og sundhedsfaglige. Jeg var projektleder på vores dokumentarserie, som kan findes her på hjemmesiden, og som jeg vil anbefale alle at se.


Susanne Kjelsøe

Bestyrelsesmedlem
Susanne Kjelsø

Jeg er født i 1953 og været bestyrelsesmedlem siden efteråret 2020. Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder i en interesseorganisation.

Er opereret for brystkræft ultimo 2019. Er kræftoverlever og blev i mit efterforløb opmærksom på, hvor lidt fokus der var / er på senfølger efter kræft.

Mit fokus i Senfølgerforeningen er at udbrede kendskabet til senfølger både for patienter, pårørende og ikke mindst personer af anden etnisk baggrund.


Trine Hapiach Christensen

Bestyrelsesmedlem
Trine Hapiach Christensen
trine@senfoelger.dk

Jeg er født i 1997 og fik konstateret lymfekræft med spredning til knoglerne i 2007, da jeg var 10 år gammel. Til daglig studerer jeg Psykologi og Socialvidenskab på Roskilde Universitet.

Jeg lever i dag med en række senfølger, som jeg stadig forsøger at indrette min hverdag efter. I 2015, inden jeg kendte til fænomenet senfølger, udgav jeg bogen ’Det Usagte’, som er min personlige beretning om at vende tilbage til livet efter kræft. Selvom det ikke var intentionen at have fokus på senfølger, er selve indholdet i bogen centreret omkring psykiske og sociale senfølger.   

I 2017 var jeg med til at starte den første netværksgruppe for børnekræftoverlevere, da jeg erfarede, at senfølger hos børnekræftoverlevere kan være af forskellig art samt opleves markant anderledes end hos voksne kræftoverlevere.  

Mit arbejde i Senfølgerforeningen er derfor primært centreret om senfølger relateret til børnekræft samt udbredelsen af informationer og kendskab til foreningen gennem foreningens digitale platforme.Bestyrelsesmedlem
Karsten Thiim
karsten@senfoelger.dk


Toni Andersen

Suppleant i bestyrelsen
Stine Mikiassen Nicolajsen
nuan@hotmail.dk

Jeg hedder Stine Magrethe Bebiane Salomine Mikiassen Nicolajsen.
Jeg har været igennem brystkræft to gang, første gang som 33 årrig og anden gang som 52 årrig, jeg har ydermere kronisk langsomt voksende lymfekræft.

Jeg har senfølger efter alle tre kræftsygdomme og er nu førtidspensioneret. Jeg er optaget af at få et godt liv til trods for smerter og andre følgevirkninger.

Jeg er med i Senfølger forening i Aalborg og er sammen med en ”medlemskollega” ved at opstarte online netværk for kræftoverlever med mere end 10 års senfølger.

Jeg er uddannet køkkenassistent, pædagog, superviser på diplom niveau og har også Diplom i socialt udsatte børn unge og familier, samt ledelse og projektledelse. Fagligt nørder jeg med relationer, anerkendelse og kommunikation.


Toni Andersen

Suppleant i bestyrelsen
Toni Andersen
toni.andersen61@gmail.com

Jeg er født i 61, og fik første gang i 2016 brystkræft, og fik her i 2022 tilbagefald med den samme kræftform, 3 mdr. efter endt behandling i 5 år med antihormoner.

Jeg har en del senfølger fra første gang, og med et nyt forløb er det kun blevet forværret.
Det er vigtigt for mig at være nysgerrig og med på sidelinien omkring senfølger.


Revisor
Kirsten Andersen

Revisor
Mogens Schønbeck

Revisorsuppleant
Kathe Eilertsen


Bliv frivillig i Senfølgerforeningen

Har du lyst til at give en hjælpende hånd i Senfølgerforeningen? Med dig som frivillig kan vi hjælpe endnu flere med deres senfølger.

Meld dig som frivillig