Bestyrelsen


Bestyrelsen

Formand 
Marianne Nord Hansen
Mobil: 29 82 28 74
info@senfoelger.dk

Jeg er formand for Senfølgerforeningen og har mange års erfaringer med at hjælpe andre med senfølger. Ud over min direkte hjælp til personer, som har senfølger – så arbejder jeg meget fagligt som formand, hvor jeg holder oplæg og publicerer om senfølger. Jeg er medlem af Hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og sidder i Kræftudvalget i Sundhedsstyrelsen.

Jeg arbejder altid ud fra ”patientens stemme” og arbejder politisk for, at kræftpatienter løbende og rettidigt skal udredes og behandles for deres senfølger - og at personer med senfølger fagligt og menneskeligt ”skal tages alvorligt”. Jeg sidder i Styregruppen for landets tre nationale centre inden for senfølger og har fingeren på pulsen om den udvikling, der foregår inden for senfølgeområdet.


Bestyrelsen

Næstformand
Dorthe Kann Hostrup
Mobil: 40 59 46 03
dorthehostrup@senfoelger.dk

Jeg er født i 1954 og uddannet sygeplejerske. I dag er jeg folkepensionist og bor i Nordjylland. Jeg fik kræft i år 2000, da jeg var 46 år gammel. Jeg har arbejdet med senfølger siden 2009, hvor jeg var med til at starte en netværksgruppe i Aalborg. Jeg har selv flere senfølger, der har udviklet sig over mange år.

I foreningen arbejder jeg med netværksgrupperne og de studerende, og jeg varetager en del administrative opgaver. Den 1. januar 2021 bliver jeg foreningens kasserer og fratræder som næstformand.


Pernille Homøe Sloth

Bestyrelsesmedlem
Pernille Homøe Sloth
pernille@senfoelger.dk

Jeg er født i 1972 og har været en del af Senfølgerforeningens arbejde siden 2018. Jeg er enlig mor til to piger og har i mange år arbejdet med salg og kommunikation. Jeg har også arbejdet en del med søvn og søvnrelaterede sygdomme. Senest er jeg uddannet yogalærer og underviser kræftoverlevere / patienter i brugen af yoga som et redskab til øget livskvalitet både under og efter behandling. I 2017 fik jeg selv konstateret brystkræft og har lymfødem i min venstre arm og hånd.

Heldigvis er vi flere og flere, der overlever kræft, men det betyder også, at der er et voksende behov for viden omkring senfølger. Jeg arbejder for at øge denne viden hos virksomheder og i samfundet generelt. Mit primære fokus er på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, det gode arbejdsliv, lymfødem - behandling og muligheder. Fra 1. januar 2021 bliver jeg næstformand for Senfølgerforeningen. 


Rikke Helsted

Bestyrelsesmedlem
Rikke Helsted

Jeg er født i 1961 og har været bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen siden 2014. Jeg er ansat som overlæge på Palliativ Enhed – Nordsjællands Hospital Frederikssund, hvor jeg arbejder med lindrende indsats til patienter med livstruende sygdom – oftest kræft. Jeg har selv overlevet 2 kræftsygdomme. Først Mb Hodgkin, da jeg kun var  22 år gammel, og senere brystkræft som 38-årig. Jeg er helbredt, men ikke rask. Senfølger er en integreret del af mit liv, men heldigvis kan jeg oftest kontrollere dem.

På grund af min egen erfaring med senfølger og mit virke som læge er det nogen gange mig, der rådgiver patienter, som ringer til Senfølgerforeningens telefonlinje. Mit fokus i foreningen er at udbrede kendskabet til senfølger blandt patienter og sundhedsfaglige. Jeg var projektleder på vores dokumentarserie, som kan findes her på hjemmesiden, og som jeg vil anbefale alle at se.


Anne Bajda Nielsen
Bestyrelse, kasserer
Mail: anne@senfoelger.dk

Simone Hede
Bestyrelse, sekretær
Mail: simone@senfoelger.dk

Anna-Maria Barse
Bestyrelsesmedlem
Mail: anna@senfoelger.dk

Randi Lindeneg
Bestyrelsesmedlem
Mail: randi@senfoelger.dk

Susanne Malchau
Bestyrelsesmedlem

Esther Zoe Lau
Bestyrelsesmedlem

Jette Damgaard
Bestyrelsesmedlem

Susanne Kjelsø 
Bestyrelsesmedlem


Mogens Schønbeck
Revisor

Kirsten Andersen
Revisor

Hanne Jæger
Revisor suppleant

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om bivirkninger og senfølger på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk