Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand 
Marianne Nord Hansen
Mobil: 29 82 28 74
info@senfoelger.dk

Jeg har mange års erfaringer med at hjælpe andre med senfølger. Jeg arbejder altid ud fra ”patientens stemme” og arbejder politisk for, at kræftpatienter løbende og rettidigt skal udredes og behandles for deres senfølger. Jeg sidder i en række nationale netværk inden for senfølgeområdet bl.a. i styregruppen for landets tre nationale centre inden for senfølger.


Bestyrelsen

Næstformand
Charlotte Hammer
Mobil: 26 46 47 18
charlotte@senfoelger.dk

Jeg har været i flere behandlinger for brystkræft siden 2015 og lever nu med senfølger. Jeg bruger mest tid på politisk, strategisk arbejde, PR og formidling og sekretariatsopgaver.


Bestyrelsen

Kasserer
Peter Nielsen
peter@senfoelger.dk

Jeg er pårørende til en nær veninde som har brystkræft.  Som pårørende har jeg ofte siddet tilbage med en følelse af afmagt - blandt mange andre. Det føles derfor godt at kunne bidrage med hvad jeg kan, til Senfølgerforeningens vigtige arbejde. Som kasserer er jeg ansvarlig for økonomi og regnskab samt medlems-administration og som pårørende ønsker jeg at bidrage til, at skabe rum for at tale om det at være pårørende.


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Trine Hapiach Christensen
trine@senfoelger.dk

Jeg fik lymfekræft med spredning til knoglerne, da jeg var 10 år gammel. Til daglig studerer jeg Psykologi og Socialvidenskab på Roskilde Universitet. Jeg lever i dag med en række senfølger, som jeg stadig forsøger at indrette min hverdag efter. Jeg har, inden jeg kendte til fænomenet senfølger, udgivet bogen ’Det Usagte’. Selvom det ikke var intentionen at have fokus på senfølger, er selve indholdet i bogen centreret omkring psykiske og sociale senfølger. Mit arbejde i Senfølgerforeningen er derfor primært centreret om senfølger relateret til børnekræft samt udbredelsen af informationer og kendskab til foreningen gennem foreningens digitale platforme. 


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Liff Olivia Bytov
Mobil: 22 60 11 22
liff@senfoelger.dk

Jeg fik kræft i 2013, da jeg var 33 år. Skønt det er mange år siden jeg havde kræft, oplever jeg desværre at senfølgerne bliver mere invaliderende år for år. Derudover har min søn på 11 år desværre også haft kræft. Selvom han er rask i kræftmæssig betragtning, er vi stadig langt fra at vide, hvordan han kan leve et langt liv, med de komplekse senfølger han har. Jeg brænder for denne sag – især senfølgeramte børn.


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Peter Reichert
pere@senfoelger.dk

Jeg blev diagnosticeret og behandlet for knoglemarvskræft (Myelomatose) i et intensivt behandlingsforløb i 2020 og har selv en del senfølger. Det er en udfordring at finde den rigtige behandling for senfølgerne, og jeg oplever at denne udfordring fylder en del for rigtig mange mennesker der lever med kræft. Jeg vil arbejde for, at alle der lever med kræft, såvel patienter som pårørende, uanset hvor i landet de bor, får tilbud om og adgang til rådgivning og behandlingsmuligheder for de fysiske, psykologiske og sociale følger de måtte have af kræft og kræftbehandling. 


Revisor
Kirsten Andersen

Bliv frivillig i Senfølgerforeningen

Har du lyst til at give en hjælpende hånd i Senfølgerforeningen? Med dig som frivillig kan vi hjælpe endnu flere med deres senfølger.

Meld dig som frivillig