A-Å senfølger

Børn oplever senfølger anderledes

A-Å senfølger

Børn er særligt sårbare over for kræftbehandlingen, da den bliver givet på et tidspunkt, hvor barnets krop vokser, hjernen udvikles, organerne modnes og fundamentet for barnets identitet skabes. Derfor bliver børns senfølger ofte et livsvilkår, samt medbestemmende for barnets fysiske, mentale og sociale udvikling.

Mange børn oplever at deres senfølger overses, ofte ikke anerkendes, samt at der mangler viden om deres specifikke senfølger og konsekvenserne af et liv med senfølger. Disse kan være af fysisk, psykisk, social og indlæringsrelateret karakter. Grundet mangel på struktureret og systematisk opfølgning samt psykosociale tilbud til familier efter endt behandling, kan det antages at forældres uvidenhed om mulige senfølger, spiller en aktiv rolle i forhold til håndtering af barnets udfordringer og livet efter kræft.

Et barn er ikke bevidst om, hvordan en ”normal krop” fungerer/skal føles og barnet ved derfor ikke når noget er unormalt. Børn beskriver ikke nødvendigvis deres udfordringer med senfølger på samme måde, som voksne og derfor kan forældre misforstå situationen. Måske ved forældrene ikke engang, at børn kan få senfølger, for det er ikke et begreb familierne få information om fra de onkologiske afdelinger.

A-Å senfølger

Senfølger er individuelle og ikke to personer oplever senfølger ens. Et barn vil måske tage sig til benet og sige at benet gør ondt, og forældre og ikke mindst læger, kan måske forklare det med at det er vokseværk, selvom det måske er en senfølge. Et andet barn, oplever måske en helt anden senfølge; at være drænet i børnehaven, men ikke har ondt i benene mv. Fælles er dog, at hvis senfølger overses, føler barnet sig isoleret og ensom.

Oversigt over senfølger - listen er i konstant udvikling

Fysiske senfølger

 • Hårtab - nogle kronisk
 • Tilbagefald
 • Hjerneskader
 • Påvirkning af hørelse
 • Støj-/lysfølsom
 • Øget træthed
 • Fatigue
 • Svage sener
 • Muskelsvaghed
 • For tidlig overgangsalder
 • For tidlig pubertet
 • Stråleskader
 • Stofskifteproblemer
 • Overvægt/undervægt grundet mange års medicinering
 • Problemer med at spise
 • Øget risiko for infektioner
 • Nedsat immunforsvar
 • Øget risiko for nye alvorlige sygdomme
 • Amputationer
 • Stomi
 • Kateter
 • Mavesår
 • Knogleskørhed
 • Fertilitets problemer
 • Tandproblemer
 • Uro i arme og ben
 • Tinnitus
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Nerveskader
 • Nervebetændelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Smerter: muskler, led og knogler
 • Besværet gang, løb og motoriske udfordringer

Mentale senfølger

 • Identitetsfølelse - hvem er jeg egentlig?
 • Øget sensitivitet
 • Svært ved at acceptere sin livssituation
 • Svært ved at afkode andres intentioner – giver misforståelser og utryghed
 • Taler voksensprog, men ikke børnesprog
 • Svært ved gruppearbejde
 • Apatisk og/eller empatisk - føler intet eller føler alt
 • "Passer ikke ind nogle steder"
 • Kan få ondt af sig selv
 • Kan (måske) huske livet før kræft
 • Synes livet er uretfærdigt
 • Sensitiv
 • Stress
 • PTSD
 • Selvmordstanker
 • Angst
 • Marridt
 • Depression
 • Føler sig ked af det og/eller forkert
 • Dårlig samvittighed og skyldfølelse over for familien
 • Bekymringer om fremtiden
 • Har dårlige minder om behandlingen
 • Frygt for tilbagefald
 • Både meget moden og meget umoden
 • "Den der har været syg"
 • Lavt selvværd
 • Mangler overskud
 • Påvirket indlæringsevne
 • Mental træthed, der aldrig forsvinder
 • Frustration over situation
 • Energiforvaltning - "har ikke energi til at leve livet"
 • Koncentrationsbesvær
 • Ændret opfattelsesevne og hukommelse
 • Ved at man kan dø
 • Sammenligner sig med andre
 • Føler stort ansvar

Sociale senfølge

 • Følelsen af svigt
 • Social isolation - usikker på egen rolle i sociale relationer
 • Ensomhed
 • Jaloux på jævnaldrene og/eller søskende
 • Manglende overskud - udtrættet ved social kontakt
 • Nødvendigt med specielle tilbud i skoler, uddannelse mv
 • Føler sig anderledes
 • Hensynstagen - føler sig udstillet
 • Kan måske ikke gennemføre skole, uddannelse, job m.v.
 • Sygdommen har negative konsekvenser for uddannelse og karrieremuligheder
 • Har brug for distance til forældre efter endt behandling
 • Oplever distance fra søskende
 • Økonomisk presset - kan ikke det samme som andre unge
 • Kommer bagud i skolen/uddannelse
 • Tabuiseret - jeg er ikke syg mere, men har stadig brug for hjælp
 • Stigmatisering - "den der har været syg"
 • Høje forventninger fra omgivelser
 • Taknemmelig over overlevelsen og negligerer senfølger
 • Mistillid til voksne
 • Kan ikke afkode omverden
 • Mange misforståelser

Børns egne beskrivelser af senfølger