Børnene siger...

Børnene siger...
Børnene siger...

” Mine ben virker ikke”

”Jeg er blevet sååå dårlig til fodbold”

”Når jeg står op, går jeg som en pingvin”

”Jeg troede at alle børn så dobbelt (dobbeltsyn), når de havde haft kræft.”

”Jeg er alene i frikvartererne, for jeg kan ikke følge med de andre, når de løber op af bakkerne”

”Jeg har ingen venner – for ingen forstår mig”

Alle ovenstående udsagn er sagt af børnekræftoverlevere med senfølger, hvor de har følt sig alene med deres problematik.


Børn oplever senfølger anderledes

Børns senfølger bliver ofte et livsvilkår, samt medbestemmende for barnets fysiske, mentale og sociale udvikling.

Læs mere om hvordan senfølger påvirker børn