Viden om

Senfølgerforeningens fokus på børns senfølger:

Viden om

Vi arbejder for øget viden om børns senfølger hos fagprofessionelle aktører eksempelvis gennem tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, skoler og kommuner:

- Der skal udarbejdes klare retningslinjer for ansvarsfordelingen mellem regionale og kommunale instanser og klar rollefordeling mellem blandt andre sagsbehandler, skole og sygehuse.

- Der skal udarbejdes tilbud om systematisk og tværfaglig opfølgning af barnet og dets familie med henblik på at sikre et optimalt efterløb, hvor risikoen for senfølger minimeres.

- Viden om senfølger bør målrettes familie, venner og andre pårørende gennem øget fokus på oplysning.

- Oplysning om senfølger og bedre muligheder for vidensdeling hos tidligere kræftramte familier med henblik på sikring af tilstrækkelig viden om mulige senfølger og hensigtsmæssig håndtering af disse.

- Da risikoen for at udvikle nye senfølger fortsætter med at være forhøjet resten af børnenes liv, skal der skabes økonomiske rammer i sundhedsvæsnet så denne højrisikopatientgruppe får livslang, relevant og kompetent opfølgning.

Viden om

Kontakt os

Hvis du som forælder, offentlig instans, skole, børnehave mv. har spørgsmål, mangler sparring eller bare vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte os på info@senfoelger.dk

Børn oplever senfølger anderledes

Børns senfølger bliver ofte et livsvilkår, samt medbestemmende for barnets fysiske, mentale og sociale udvikling.

Læs mere om hvordan senfølger påvirker børn