Online netværksgruppe for kræftoverlevere med langvarige senfølger

Denne online netværksgruppe er for personer, som har levet med kræftsenfølger i mere end 10 år. Vi ved, at rigtige mange har senfølger mange år efter deres afsluttede behandlinger. Måske har du aldrig fået hjælp for dine senfølger eller måske er du i behandling for dine senfølger. Alle med kræftsenfølger er velkommen til at deltage i dette netværk.

Vi skal udveksle erfaringer med hinanden og give hinanden god råd for, hvordan man bedst lever med sine senfølger. Fokus er også, at deltagerne kan få viden om, hvor de kan få hjælp for deres senfølger.

I gruppen har vi en gensidig aftale om tavshedspligt, og du bestemmer helt selv, hvor meget du har lyst til at dele.

Du er velkommen uanset kræfttype, behandlinger og senfølger. Vi mødes online en gang om måneden, som er den første tirsdag om måneden kl 16.30-18.00.


Find os på Facebook

Vi har en facebookgruppe, der hedder Online netværksgruppe for kræftoverlevere med langvarige senfølger


Har du spørgsmål, kan du kontakte vores tovholder:

Marianne Nord Hansen

Marianne Nord Hansen
marianne@senfoelger.dk

Jeg blev behandlet for brystkræft for 19 år siden og har siden haft kræftsenfølger.

Jeg er uddannet sygeplejerske og sociolog og har arbejdet med forskning og udvikling inden for sundhedsvæsenet.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen og taler dagligt med personer, som har kræftsenfølger. Jeg varetager Senfølgerforeningens telefonlinje, hvor jeg støtter, rådgiver og informerer om senfølger. Jeg har mange års erfaringer i at holde oplæg om senfølger for patienter, borgere og deres pårørende,

Jeg arbejder sideløbende på det sundhedspolitiske område for at bedre vilkår og et bedre liv for personer med kræftsenfølger.


Senfølgerforeningen er en patientforening, der hjælper senfølgeramte

Vi er mange, der lever med kræftrelaterede senfølger. Hvert år får flere end 45.000 danskere kræft. Stadig flere bliver helbredt, men selv om man er kræftfri, er man ikke nødvendigvis rask. Der er også rigtig mange danskere der lever med kronisk kræftsygdom. De fleste får senfølger og må leve med fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter deres kræftbehandling.
Senfølgerforeningen hjælper dig, der har kræftrelaterede senfølger. 

Vi har mange års erfaring med senfølger, og med hvordan det opleves. Vi ved, hvad det betyder, når ingen informerer dig om senfølger, lytter til dig, forstår dine udfordringer, henviser dig til udredning/behandling eller hjælper dig i forhold til dit arbejdsliv. 

Vi er her for at hjælpe dig, med at finde en løsning på, hvor du kan finde støtte, hvordan du kan få den rette hjælp og leve bedst muligt med dine kræftrelaterede senfølger. 

Læs mere om senfølgerforeningen