Senfølgerforeningens online pårørendegruppe

Dette er en online netværksgruppe for pårørende til senfølgeramte, som lever med eller kræft.

Gruppen er et frirum, hvor du kan udveksle dine udfordringer som pårørende, med andre som er i samme situation.

At være pårørende til en senfølgeramt kan medføre fysiske, psykiske og følelsesmæssige udfordringer.

Du er ikke alene! Vi er mange som har behov for fællesskab og støtte til at være pårørende.

Gruppen mødes online


Find os på Facebook

Vi har en facebookgruppe, der hedder Senfølgerforeningens online pårørendegruppe


Senfølgerforeningen er en patientforening, der hjælper senfølgeramte

Vi er mange, der lever med kræftrelaterede senfølger. Hvert år får flere end 45.000 danskere kræft. Stadig flere bliver helbredt, men selv om man er kræftfri, er man ikke nødvendigvis rask. Der er også rigtig mange danskere der lever med kronisk kræftsygdom. De fleste får senfølger og må leve med fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter deres kræftbehandling.
Senfølgerforeningen hjælper dig, der har kræftrelaterede senfølger. 

Vi har mange års erfaring med senfølger, og med hvordan det opleves. Vi ved, hvad det betyder, når ingen informerer dig om senfølger, lytter til dig, forstår dine udfordringer, henviser dig til udredning/behandling eller hjælper dig i forhold til dit arbejdsliv. 

Vi er her for at hjælpe dig, med at finde en løsning på, hvor du kan finde støtte, hvordan du kan få den rette hjælp og leve bedst muligt med dine kræftrelaterede senfølger. 

Læs mere om senfølgerforeningen