Jeg har senfølger efter kræftforløb og er sygemeldt med stress. Hvordan gør jeg brug af min forsikring?

20-05-2020

Spørgsmål 

Jeg er sygemeldt pga. stress - sygemeldt indtil 01.06.20.
  
Jeg lider samtidig af senfølger efter et kræftforløb i 2011. Har kæmpet med disse senfølger i 9 år, og det resulterede så i stress. Jeg blev afskediget fra mit arbejde igennem 17 år. Jeg har en forsikring mod tab af erhvervsevne, som jeg ønsker at gøre brug af. Hvordan skal jeg foreholde mig til det overfor mit pensionsselskab? Jeg mener ikke, at jeg kan komme i arbejde igen på fuld tid - jeg er 60 år (mon jeg overhovedet kan komme i betragtning til et job?). 
  
Jeg ser frem til at høre fra dig. 

Svar

Hej,  
 
Tak for dit spørgsmål og beklager den lange svartid.  
 
Du skal henvende dig ifbm. sygemelding, såfremt du fortsat er det. Det er lidt forskelligt hvordan de forskellige forsikringsselskaber forholder sig ifht. anvendelse af “tab af erhvervsevne”, hvorfor jeg kun vil råde dig til at kontakte dem og oplyse om din situation - jf. nedenstående:  

“Tab af erhvervsevne opstår typisk som følge af en ulykke, eller når sygdom gør det svært, måske endda umuligt, at klare det daglige arbejde i en længere periode. Det kan eksempelvis være problemer med ryggen, stress eller livstruende sygdom. 
Dækningen ved tab af erhvervsevne afhænger blandt andet af sygdomsperioden og af, hvor mange procent af din erhvervsevne du har mistet. Dækningen fastsættes efter en individuel vurdering.” 

Umiddelbart læser jeg dette som om, at såfremt du raskmeldes, vil du ikke kunne få forsikringen, idet du ved en raskmelding tilkendegiver, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du oplyser, at du ikke ved, om du kan det – dette skal du i den grad drøfte med din læge og din sagsbehandler ved kommunen i din sygedagpengesag. Det er her, hvor en evt. afklaring til anden permanent forsørgelse finder sted, hvorfor det er umådeligt vigtigt, at du tager fat i dem og oplyser om dine udfordringer og tanker omkring tilknytning til arbejdsmarkedet fremadrettet. De er super kompetente og kan hjælpe dig gennem junglen af muligheder.  
 
Om du kan komme i betragtning til et job? Det korte svar er: Ja! Du er absolut ikke alene om den slags bekymring, hvorfor jeg kan oplyse dig, at det er en helt naturlig tanke - særligt efter 17 år det samme sted. Dog må jeg forsikre dig, at alder er et tal og kvalificeret arbejdskraft er i højere kurs. Det handler langt hen af vejen om at afstemme dine egne forventninger med en evt. arbejdsgiver - således søge job realistisk ifht. dine egne ønsker og de krav/forventninger, som fremgår af et jobopslag. Det er langt fra umuligt – faktisk ser vi flere og flere arbejdsgivere, som sætter erfaring og stabilitet på arbejdsmarkedet højere end dit fødselsår. En mulighed fremdrettet kunne være et andet slags arbejde, nedsat tid, en ordning ifht. skånehensyn og/eller en §56-aftale, såfremt du i samråd med din læge finder ud af, at du er dækket herunder. Mulighederne er således mange på det ordinære arbejdsmarked - også med særlige hensyn - uden at det har en større betydning.  
 
Jeg håber, at mit svar kan bruges, selvom det er væsentligt forsinket grundet omstændigheder herhjemme. Du er altid velkommen til at kontakte mig igen, såfremt du har brug for uddybning.  
 
Al held og lykke fremover! 

De bedste hilsner

Rebecca

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Rebecca Lykke er tilknyttet Senfølgerforeningen og hjælper med at svare på de spørgsmål om tilknytning til arbejdsmarkedet, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver her