Få hjælp på en af landets senfølgeklinikker

Senfølgeklinikker

Klik for stort billede


I Danmark har vi i de senere år fået senfølgeklinikker på nogle af landets hospitaler. Det betyder, at du nu kan få professionel hjælp til sine senfølger. Klinikkerne varetages af specialister fra forskellige faggrupper, der arbejder på baggrund af den nyeste forskning inden for området.


Du skal henvises af en læge 

Det er sædvanligvis den onkologiske afdeling, den hæmatologiske afdeling, egen læge eller speciallæge, som kan henvise dig til en af landets senfølgeklinikker. Kommuner, kan henvise til nogle af senfølgeklinikker. Dette fremgår af ovenstående oversigt over landets senfølgeklinikker.

Der findes forskellige senfølgeklinikker alt afhængigt af, hvor du bor i landet og om, hvilken kræftsygdom og senfølger, som du har. 

Som det ses af oversigten, kan man blive henvist til senfølgeklinikker, som tager sig af alle former for kræftsenfølger. Disse senfølgeklinikker er placeret i Roskilde, Odense, Vejle, Esbjerg og i Sønderborg.

Klinik for Senfølger efter Kræft i Roskilde

Klinik for Senfølger efter kræft, Odense Universitetshospital

Klinik for Senfølger efter Kræft i Vejle, Esbjerg og Sønderborg


Du kan også henvises til specialiserede senfølgeklinikker, hvor der er tale om kræftsenfølger på særlige områder:

Rådgivningsenheden for brystkræftsenfølger på Aarhus Universitetshospital modtager patienter med brystkræftsenfølger fra hele landet.

Senfølgeklinikken for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Aarhus Universitetshospital udreder og behandler patienter med sygdomsspecifikke senfølger efter kræft i bækkenorganerne. Modtager patienter fra Region Midt og tilbyder second opinion fra hele landet. 

Klinik for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne på Aalborg Universitetshospital udreder og behandler patienter med sygdomsspecifikke senfølger efter kræft i bækkenorganerne. Modtager patienter fra Region Nordjylland.

Klinik for Senfølger for kræft i tyk- og endetarm på Herlev Hospital udreder og behandler patienter med sygdomsspecifikke senfølger i tyk- og endetarm. Modtager patienter fra Region Hovedstaden. 

Senfølgeklinik for patienter med hoved-halskræft, som har modtaget strålebehandling på Herlev Hospital klinik 1, modtager fra region Hovedstaden. 

Senfølgeklinik for immunterapi for patienter der har afsluttet behandling for modermærkekræft med immunterapi klinik 5, modtager patienter fra Region Hovedstaden og fra Region Sjælland.

Klinik for senfølger efter kræft på Herlev Hospital klinik 3, modtager patienter, der har været i behandling for brystkræft, som er sygdomsfri minimum 6 måneder efter endt behandling. I 2024 udvides klinikken til at tage sig af generelle senfølger efter kræft.

Hvis du er i tvivl om, hvilken senfølgeklinik, som vil passe til dine senfølger, kan du få vejledning på Senfølgerforeningens Telefonlinje på 40447848.

Få hjælp til dine senfølger

Hvis du oplever senfølger efter din kræftbehandling, har vi forskellige tilbud, der kan hjælpe dig til at leve bedst muligt med dine senfølger.

Se vores støttetilbud

Vil du møde andre med senfølger?

I Senfølgerforeningen har vi netværksgrupper, hvor du kan snakke og dele erfaringer med andre, der har senfølger.

Find en netværksgruppe nær dig