Få hjælp på en af landets senfølgeklinikker

Senfølgeklinikker

Klik for stort billede

I Danmark har vi i de senere år fået senfølgeklinikker på nogle af landets hospitaler. Det betyder, at du nu kan få professionel hjælp til sine senfølger. Klinikkerne varetages af specialister fra forskellige faggrupper, der arbejder på baggrund af den nyeste forskning inden for området.

Du skal henvises af en læge 

Behandling på en senfølgeklinik kræver en henvisning fra din behandlende afdeling eller egen læge. Vær opmærksom på, at der er nogle kriterier, du skal opfylde for at blive behandlet på en senfølgeklinik. 

Senfølgeklinikker i Danmark

Klinik for generelle senfølger efter kræft

Klinik for senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Klinik for senfølger efter brystkræft

Klinik for komplekse senfølger efter kræft

Klinik for senfølger efter kræft i tyk- og endetarmen


Klinik for generelle senfølger efter kræft

Klinikken hjælper personer med generelle senfølger efter kræft, eksempelvis smerter, træthed, søvnproblemer, angst for tilbagefald eller sociale følger. Klinikken hjælper også personer med mere sygdomsspecifikke senfølger, som f.eks. mave-tarmproblemer efter behandling i underlivet. 

Klinikken ligger på Sjællands Universitetshospital Roskilde. 

Hvem kan henvises?
Klinikken optager personer med bopæl i Region Sjælland. Du skal henvises via din praktiserende læge, speciallæge eller en hospitalsafdeling. 

Læs mere om klinikken her


Klinik for senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Klinikken hjælper personer, som har fysiske senfølger efter kræft i bækkenorganerne. Bækkenorganerne omfatter tarm, urinveje og kønsorganer. Klinikken behandler bl.a. tarmproblemer, vandladningsproblemer, påvirket seksualfunktion og smerter.

Behandlingen foregår både på Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Klinikken er en del af Kræftens Bekæmpelses tre nationale forskningscentre, der forsker i senfølger efter kræft. 

Hvem kan henvises?
Klinikken optager personer fra hele landet. Du skal henvises til klinikken via din praktiserende læge, en hospitalsafdeling eller speciallæge.

Kontaktoplysninger
Tlf.: 78 45 27 09 eller 24 99 52 23 (sygeplejersken)

Læs mere om klinikken her


Klinik for senfølger efter brystkræft

Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Brystkræftsenfølger har en national, virtuel senfølgeklinik. Klinikken hjælper personer med senfølger efter brystkræft gennem en vurdering af deres senfølger og behandlingsmuligheder.

Hvem kan henvises?
Klinikken optager personer fra hele landet. Du skal henvises via din praktiserende læge eller en hospitalsafdeling. 

Kontaktoplysninger
Fagpersoner, der ønsker at henvise patienter til senfølgeklinikken, kan kontakte klinikken på tlf.: 23 70 95 84 eller mail: auh.brystkraeftsenfoelger-dccl@rm.dk.

Læs mere om klinikken her


Få hjælp til dine senfølger

Hvis du oplever senfølger efter din kræftbehandling, har vi forskellige tilbud, der kan hjælpe dig til at leve bedst muligt med dine senfølger.

Se vores støttetilbud


Klinik for komplekse senfølger efter kræft

Klinikken hjælper personer, der døjer med komplekse senfølger efter kræft. Eksempelvis smerter, søvnløshed, lymfødem, fordøjelsesproblemer, knogleskørhed, muskelgener, ledgener, knoglegener, angst, depression eller træthed.

Behandlingen foregår på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Hvem kan henvises?
Klinikken optager personer, der bor i Region Syddanmark. Du skal henvises til klinikken via din praktiserende læge eller en hospitalsafdeling.

Kontaktoplysninger
Tlf.: 76 36 20 00 (Sygehus Lillebælt)

Læs mere om klinikken her


Klinik for senfølger efter kræft i tyk- og endetarm

Klinikken hjælper personer med senfølger efter kræft i tyk- og endetarmen. Klinikken behandler bl.a. tarmproblemer, urinvejsproblemer, seksuelle problemer, søvnproblemer, smerter, angst- og depressionssymptomer.

Behandlingen foregår på Herlev Hospital. Klinikken samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne i Aarhus.

Hvem kan henvises?
Klinikken optager personer, der er opereret for tyk- og endetarmskræft på Herlev Hospital. Er du opereret efter d. 1. oktober 2020, bliver du tilbudt screening for symptomer på senfølger og får tid i klinikken, hvis du har senfølger. Er du opereret før d. 1. oktober 2020, kan du blive henvist til klinikken via din praktiserende læge.

Kontaktoplysninger
Mail: senfoelgeklinikken.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk 

Læs mere om klinikken her


'Bedre Viden om Senfølger' - et nationalt samarbejde

I 2018 blev der etableret et nationalt samarbejde mellem Senfølgerforeningen, Kræftens Bekæmpelse, DCCC og tre nationale forskningscentre. Samarbejdet skal skabe ny viden om, hvordan man bedst opsporer, forebygger og behandler senfølger.

Se forskning og seneste initiativer

Vil du møde andre med senfølger?

I Senfølgerforeningen har vi netværksgrupper, hvor du kan snakke og dele erfaringer med andre, der har senfølger.

Find en netværksgruppe nær dig