Bliv frivillig i Senfølgerforeningen

Bliv frivillig

Som frivillig i Senfølgerforeningen kan du være med til at hjælpe mennesker, der lever med senfølger efter en kræftsygdom. Læs mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel – eller meld dig som frivillig allerede nu:

Senfølgerforeningen har brug for flere hænder, hjerter og hjerner!

Har du tid, lyst og overskud til frivilligt arbejde med masser af mening? Så har vi masser af spændende opgaver, der ligger og venter. For alle vores opgaver gælder det, at tidsforbrug og arbejdsbyrde er relativt begrænset. Men vi har også større projekter, som vi søger frivillige til. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn og etnicitet til at melde sig. 

Vi søger især frivillige, der har lyst til at hjælpe med flg. aktiviteter:

Netværksgruppe

Bliv tovholder for en lokal netværksgruppe

I Senfølgerforeningen har vi netværksgrupper, hvor man kan mødes med andre, der har senfølger. Grupperne ledes af en tovholder, der selv har senfølger, og vi mangler især makkere til mange af vores tovholdere. Da grupperne i fremtiden skal bruge Facebook mere, vil være fint, hvis du har lyst til at være kombineret tovholder og med-administratorer på en lokal Facebookgruppe.

Bliv frivillig tovholder


Online netværksgruppe

Bliv tovholder for en online netværksgruppe

Vi ønsker at etablere nye online fællesskaber og mangler tovholdere. Som online tovholder hjælper du med at lede vores online netværksgrupper, som giver kræftramte med senfølger mulighed for at mødes med ligestillede. Vi har forskellige grupper for senfølger generelt, børnekræft, mandegruppen og pårørendegruppen.

Bliv frivillig online tovholder


Stil din faglige baggrund til rådighed i vores medlems- og foreningsarbejde

Som frivillig fagperson kan du stille din faglige baggrund til rådighed i vores medlems- og foreningsarbejde og være med til at skabe positive forandringer på senfølgeområdet. Vi søger især dig, som er læge, sygeplejerske, psykolog, diætist, fysioterapeut, advokat, socialrådgiver, regnskabskyndig, journalist/kommunikationsuddannet eller web-/grafisk designer. Andre fagligheder kan også være relevante, og du er velkommen til at byde ind med din personlige faglighed. Tidsforbruget varierer efter opgaver, og hvor meget du har lyst til at lægge.

Bliv frivillig fagperson


Vil du vide mere om dine muligheder som frivillig?

For at være frivillig kræver det ikke nødvendigvis, at du er fysisk tilstede, meget kan ske via mail, telefon eller videomøder. Hvis du har spørgsmål så kontakt Charlotte Hammer på charlotte@senfoelger.dk eller 26 46 47 18. Hvis du melder dig som frivillig, kontakter vi dig, så vi sammen kan finde ud af, hvilken frivilligaktivitet der passer bedst til dig. Du vil naturligvis få hjælp til at komme i gang af en fra vores bestyrelse.

Meld dig som frivillig og bliv kontaktet


Video med frivillig Mona Muusmann, der fortæller om at være frivillig tovholder i Senfølgerforeningen

Mona Muusmann fortæller om at være frivillig tovholder i Senfølgerforeningen | 3:30 min


Om Senfølgerforeningen

Vi er en patientforening, der hjælper kræftbehandlede, som har fået senfølger. Vi arbejder for, at flere kan få et godt liv efter kræft.

Læs om vores arbejde