Smertefølsomhed og tab af bevægelighed hos kvinder med vedvarende smerter efter brystkræft

05-02-2021
Nyt studie fra Aalborg Universitet viser øget smertefølsomhed, samt bevægelsesspecifikt tab af skulderstyrke og bevægelighed hos kvinder med vedvarende smerter efter behandling for brystkræft.

Ph.d. studerende Gorm Henrik Fogh Rasmussen v/Aalborg universitet skriver om studiet: 

Baggrund: 

Smerter har i andre sammenhænge vist sig at kunne påvirke styrke og funktion, men på nuværende tidspunkt er det uklart, hvordan vedvarende smerter efter behandling for brystkræft påvirker styrke- og behagelighed i skulderen på den opererede side. Endvidere tyder tidligere undersøgelser på, at smertefølsomhed spiller en rolle i forhold til bevægelsesudløste smerter under krævende fysiske tests. Dog er der endnu ingen, som har undersøgt en mulig sammenhæng mellem smertefølsomhed og bevægelsesudløste smerter under test af skulder funktion hos kvinder med vedvarende smerter efter behandling for brystkræft.

Formål: 

Undersøgelsens primære formål var at måle mekanisk smertefølsomhed, samt styrke og bevægelighed i den behandlede skulder hos kvinder med vedvarende smerter efter behandling for brystkræft sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Undersøgelsens sekundære formål var at afdække en eventuel sammenhæng med smertefølsomheden og bevægelsesudløste smerter under styrketestene.

Metode: 

21 brystopererede kvinder og 21 raske kontrolpersoner deltog i undersøgelsen. De brystopererede skulle have afsluttet deres behandling mindst 1,5 år forud for deltagelse og have selv-rapporterede smerter i bryst, skulder, armhule, arm eller siden af brystkassen på den opererede side. Kontrolgruppen skulle være smerte- og sygdomsfri, og have samme alder og BMI som de brystopererede. Efter en intro session målte vi bevægelighed, styrke og tryksmerte følsomhed i skulderen på den opererede side, og vi bad yderligere deltagerne angive styrken på eventuelle smerter under testen efter hver styrketest.

Resultater: 

Tryksmertefølsomheden var markant forøget hos de brystopererede sammenlignet med kontrolgruppen. De brystopererede viste nedsat styrke i horisontal skulder adduktion og abduktion, samt skulder adduktion, og nedsat bevægelighed i skulder fleksion, horisontal skulder abduktion, skulder abduktion og ekstern skulder rotation. Omvendt viste de brystopererede normal styrke for skulder fleksion, skulder ekstension, skulder abduktion og intern/ekstern skulder rotation, samt normal bevægelighed for horizontal skulder adduktion og intern skulder rotation. Endelig var det kun de brystopererede som oplevede bevægelsesudløste smerter under styrketestene, og der var en sammenhæng mellem smerternes styrke og tryksmertefølsomheden.

Implikation: 

Samlet set tyder disse observationer på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft kan medføre en central opregulering af smertefølsomheden, og at skulderstyrke- og bevægelighed kan normaliseres med tiden for nogle bevægelser, mens andre fortsat kan have gavn af målrettet træning flere år efter forløbet.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller hvad resultaterne kan betyde for dig, er du velkommen til at kontakte mig på mail: ghfr@hst.aau.dk eller tlf.: 28 12 62 11.

Undersøgelsen kan hentes, læses og downloades her: 

Læs hele studiet her