Positiv effekt af healing på senfølger til kræftbehandling.

16-03-2017

Det drejer sig om følgende symptomer:

·         Forbedret livskvalitet

·         Træthed

·         Angst og depression

·         Hukommelse og koncentrations problemer

·         Effekt på nogle former for smerter og nerve-føleforstyrrelser

Men undersøgelsen viste også effekt på nogle af de mange andre senfølgesymptomer som kronisk stress, angst for tilbagefald, muskel og led smerter etc.

Den videnskabelige undersøgelse

Der deltog 60 mennesker i undersøgelsen, der alle havde senfølger efter kræftbehandling.

Undersøgelsens behandlinger blev afviklet over et år i Kræftens Bekæmpelses Rådgivninger i Lyngby, Roskilde og Århus.

Formålet med undersøgelsen var:

  • At udvikle en alternativ behandlings form til afhjælpning og lindring af senskader.
  • At skabe en solid viden om healing effekt på senskader.
  • At afprøve om det var muligt, med videnskabelige metoder at vise effekt af healing.

Konklusionen

Effekten af helaingen var positiv, og undersøgelsen viste, at healing kan være et godt behandlings tilbud for lindring og forbedret livskvalitet hos senfølgeklienter.

Undersøgelsens resultater pegede også på styrker og svagheder i den anvendte videnskabelige metode, og ikke mindst pegede den på væsentlige fremtidige forskningsområder inden for senfølger efter kræftbehandling.

Forskningsprojektet ”Healing og Senfølger til Kræftbehandling” blev finansieret af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. (ViFAB)

 

Læs mere om forskningsprojektet 

Læs mere om healing af senfølger på min hjemmeside

 

Projektleder, healer og kræftsygeplejerske

Marianne Garst Boëtius