Artikel: Immunterapi er kræftbehandling med en helt ny bivirkningsprofil

27-11-2017
Immunterapi, her specielt immuncheckpointinhibitorer, har over de seneste 15 år fundet sin plads i standardbehandlingen af mange kræfttyper, hvilket stiller nye krav til hånderingen af bivirkninger.

Bivirkningerne til behandling med immuncheckpointinhibitorer, kaldet immune-related adverse events (irAEs), har stillet nye krav til vurdering og håndtering
af bivirkninger ved kræftbehandling. I denne artikel præsenteres kort virkningsmekanismerne ved behandling med checkpointinhibitorer, og herefter følger en gennemgang af udredning og behandling af de hyppigst forekommende bivirkninger.

Læs hele artiklen her