Afhandlinger fra studerende

Håndteringen af eksistentielle spørgsmål og kræft

Håndteringen af eksistentielle spørgsmål og kræft

Juni 2021 | 85 sider

Denne bacheloropgave bygger på en kvalitativ undersøgelse af livet efter kræft hos unge.

Opgaven fokuserer på unge kræftoverlevere i alderen 18-30 år, og hvordan det at have haft kræft har påvirket deres liv. Blandt andet undersøges det, hvordan de unge kræftoverlevere håndterer eksistentielle spørgsmål efter deres kræftbehandling.

Opgaven er skrevet i samarbejde med Senfølgerforeningen.

Læs bacheloropgaven her


De politiske ambitioner på kræftområdet

De politiske ambitioner på kræftområdet

Juni 2021 | 68 sider

Denne specialeafhandling indeholder en kritisk undersøgelse af kræftramtes oplevelser i 2017-2020.

Specialet ser på, om der er overenstemmelse mellem de politiske fastlagte ambitioner og de kræftramtes faktiske forløb. Dertil undersøges det, hvordan de kræftramtes oplevede problemstillinger påvirker deres mulighed for sundhed.

Specialet er skrevet i samarbejde med Senfølgerforeningen.

Læs specialeafhandlingen her


Personlige beretninger om senfølger

Senfølger kan fylde meget i hverdagen. Her kan du finde personlige historier fra kræftbehandlede, der lever med forskellige senfølger.

Læs personlige senfølger-historier


Billeder som redskab i kræftsygeplejen

Billeder som redskab i kræftsygeplejen

Juni 2021 | 51 sider

Denne opgave ser på, om billeder som redskab kan forbedre sygeplejen til patienter med kræft. 

I opgaven undersøges det, hvordan kræftpatienter oplever det at tage billeder gennem sit kræftforløb, og have disse billeder som redskab i efterforløbet. Dertil undersøges det, hvordan sygeplejersken kan anvende denne viden i sit arbejde med patienterne. 

Læs afhandlingen her


Fakta om senfølger efter kræft

Senfølger er blivende forandringer som følge af kræftsygdommen eller behandlingen. Mange kræftpatienter lever med senfølger.

Få mere at vide om senfølger

Vil du møde andre med senfølger?

I Senfølgerforeningen har vi netværksgrupper, hvor du kan snakke og dele erfaringer med andre, der har senfølger.

Find en netværksgruppe nær dig

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om bivirkninger og senfølger på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk