Vigtige oplysninger fra Senfølgerforeningen

01-04-2020
Foreningen er nødt til at udsætte generalforsamlingen. Samtidig står vi i den situation, at mange medlemmer ikke har betalt det årlige kontingent på 100kr. for år 2020. Foreningen arbejder pt. på afholdelse af informationsmøder i efteråret og foråret, samt er ved at planlægge en Senfølger-uge.

Kære medlemmer

Vi sender Jer mange hilsener i denne akutte situation, som landet står i - og vi er derfor nødt til at udsætte generalforsamlingen, som var sat den 22. april 2020. Når vi kender den nye dato for generalforsamlingen, skriver vi til jer igen. 

Samtidig står Senfølgerforeningen i den situation, at rigtig mange af vores medlemmer ikke har betalt det årlige kontingent på 100 kr. for år 2020. 

Medlemstallet betyder meget for foreningens eksistens og nødvendige drift, herunder bl.a. til driften af vores 8 lokale netværk i landet. 

Kontingentet 100 kr. for år 2020 kan betales på: 

Mobil.Pay: 54943 (husk at skrive dit navn og by i tekstfeltet) eller

Netbank og overføre til foreningens konto: Reg. Nr. 7607 Konto 1316087 (husk at skrive dit navn og by i tekstfeltet)

Har du spørgsmål kan du kontakte Jette Damgaard på mail: jette@senfoelger.dk
Eller hvis du har spørgsmål til senfølger kan du kontakte Dorthe Kann Hostrup på mail: dorthehostrup@senfoelger.dk eller på mobil: 40 59 46 03. 

Hvad arbejder vi med for tiden 

Selvm der lige nu er stilstand, så arbejder foreningen på afholdelse af informationsmøder i efteråret og foråret 2020, hvor vi vil sætte fokus på informationsmøder om urin- og tarmproblemer efter kræftbehandling. 
Mange er tilbageholdende med at opsøge hjælp for fx forstoppelse, tømningsbesvær, oppustethed, mavesmerter, diarre, ufrivillig urin og afføring. 

Vi er derfor igang med at planlægge disse informationsmøder med eksperter på området - og vi vil sikre afholdelse flere steder i landet. 

Vores telefonlinje er fortsat åben på: 40 44 78 48 og formanden kan ligeledes træffes på: 29 82 28 74. 

Du kan også få gratis telefonkonsultation om mestring af senfølger og stille spørgsmål til Senfølgerforeningens socialrådgiver: www.senfoelger.dk.

Politisk indflydelse 

Som altid arbejder Senfølgerforeningen politisk for at kræftpatienter i hele patientforløbet skal informeres, undersøges og behandles for deres senfølger. 
Vi er derfor igang med at planlægge en kommende Senfølger-Uge, hvor vi vil debattere og gøre sundhedspersonalet og politikere opmærksomme på, at patienter/borgere med senfølger ikke løbende bliver informeret om senfølger og ikke rettidigt undersøges og behandles for deres senfølger. 

Vi håber, du og dine kære har det godt. 

Vi vil i løbet af sommeren sende et nyhedsbrev til dig - og pas godt på dig selv og hinanden. 

Mange hilsner 

Marianne Nord Hansen
formand for Senfølgerforeningen 
mobil: 29 82 28 74