Tak for fondsmidler fra Heinrich og Laurine Jessens Fond

24-02-2020
Senfølgerforeningen har i 2018 doneret 200.000kr til 20 personer, som gennem foreningens hjemmeside har søgt om økonomi støtte til fysioterapi for smerter i muskler, led eller arvæv som følge af kræftbehandling.

Denne tildeling er nu helt afsluttet med en undersøgelse, hvor deltagerne gennem en spørgeskemaundersøgelse har svaret på deres anvendelse og effekten af de tildelte fondsmidler.

Kendetegnende er, at alle fondsmodtagere har modtaget specialiseret fysioterapi for deres senfølger som følge af kemo- og strålebehandlinger. Kendetegnende er også, at fondsansøgerne i årevis har gået med invaliderende smerter og mange funktionssvigt.

En stor andel  af deltagerne har ikke tidligere fået den fysioterapibehandling, som de havde behov for – begrundet med, at de selv skal betale udgifterne hertil.

Alle oplyser, at de har fået meget god effekt af de behandlinger, som fysioterapeuterne har udført.

Samlet set har Heinrich og Laurine Jessens Fond betydet meget for de personer, som har modtaget fondsmidlerne. Alle har fået smertelindring og mere overskud til at takle hverdagslivet og dermed fået en bedre livskvalitet.

Senfølgerforeningen vurderer fortsat, at mange kræftpatienter efter deres kræftbehandling går med unødige smerter og selv skal til lommerne -for at få den nødvendige fysioterapi.

Senfølgerforeningen vil derfor i foråret 2020 igen søge om fondsmidler med henblik på, at vi kan tildele Senfølgerforeningens medlemmer økonomisk supplerende hjælp til  fysioterapi i deres forløb efter kræftbehandling.

Hvis foreningen tildeles fondsmidler, vil det fremgå af vores hjemmeside. Som tidligere vil medlemmer kunne tildeles fondsmidler ud fra opstillede kriterier og efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen

Marianne Nord Hansen

formand for Senfølgerforeningen