Senfølgerforeningen søger specialestuderende

19-01-2016
Vil du skrive projekt i samarbejde med Senfølgerforeningen? Vi er meget interesserede i at indgå samarbejde med en gruppe specialestuderende i forbindelse med projektarbejde, der kan belyse nogle af de problemstillinger, der er forbundet med senfølger og livet efter et kræftforløb.

Hvordan forbedres livskvaliteten blandt kræftbehandlede med senfølger? Hvad er senfølger og hvilke konsekvenser har de? 

Flere og flere i vores samfund kommer i behandling for kræft. Imidlertid er det ikke altid uden konsekvenser at have gennemgået en kræftbehandling. Mange udvikler kroniske senfølger efter behandlingen, som eksempelvis lymfødem, føleforstyrrelser, kroniske smerter og depression. Senfølger kan medføre både fysiske, psykiske og psykosociale funktionssvigt, som kan være svært invaliderende i hverdagen og føre til stor forringelse af livskvaliteten for personerne.

Senfølgerforeningen arbejder på at forbedre forholdene for kræftbehandlede med senfølger, og du kan læse mere her på hjemmesiden, hvor der også kan læses mange personlige historier.

Vil du skrive projekt i samarbejde med Senfølgerforeningen?

Vi er meget interesserede i at indgå samarbejde med en gruppe specialestuderende i forbindelse med projektarbejde, der kan belyse nogle af de problemstillinger, der er forbundet med senfølger og livet efter et kræftforløb.

Mulige emner for projektsamarbejde:

  • Livskvalitet efter en kræftdiagnose og behandling. Hvilke faktorer har betydning for "det gode liv"?
  • Omkostninger i forhold til senfølger - på det samfundsmæssige såvel som det personlige plan (ofte skal kræftpatienter selv betale meget for at få behandling af senfølger)
  • Hvordan diagnosticeres senfølger hos kræftramte i dag? - En vurdering af de faktiske forhold samt forslag til forbedring
  • Omstillingsprocesser og erkendelse af varigt nedsat funktionstab pga. senfølger efter en kræftbehandling
  • Kræftramte med senfølger og deres arbejdsliv - herunder flex-job. En beskrivelse og vurdering
  • Mestringsstrategier hos kræftramte med senfølger
  • Sammenhæng i patientforløbene - hvilke ønsker og forventninger har patienter til sundhedsvæsenet? 
  • Hvordan skabes de bedste rammer for selvhjælpsgrupper for kræftbehandlede med senfølger? 

Vi foretrækker, at der anvendes et bredt perspektiv på kræft frem for fokusering på enkelte kræftformer.

Hvad kan vi tilbyde?

I Aalborg har vi en selvhjælpsgruppe, som mødes den tredje onsdag i hver måned. For tiden er vi 13 personer med forskellige kræftdiagnoser, og alle har senfølger efter behandlingerne (fysiske, psykiske, sociale problemstillinger). Alle gruppens medlemmer vil gerne være til rådighed for studerende i forbindelse med et projektsamarbejde, og desuden har vi i foreningen stor faglig ekspertise at trække på indenfor senfølgerområdet, så kontakt os endelig hvis emnet har din interesse.

Krav til de studerende

Vi foretrækker specialestuderende, og behandler henvendelser efterhånden som de kommer ind, så kontakt os gerne hurtigt med en lille beskrivelse af jer selv og valg af projektemne samt evt. metode. Vi forventer, at de/den studerende skriver en artikel på baggrund af projektet efterfølgende.

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig