Senfølgerforeningen samarbejder med specialestuderende på Aalborg Universitet om at undersøge motionsvaner hos ældre kræftoverlevere

02-05-2016
Vi er 3 specialestuderende, som læser folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Vi skriver vores afsluttende projekt i et samarbejde med Senfølgerforeningen. Projektet har bl.a. til formål at sætte fokus på de senfølger, som kræftoverlevere kan opleve efter at have gennemgået et kræftbehandlingsforløb.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsens cancerregister viser at antallet af personer, der bliver diagnosticeret med en kræftsygdom, er stigende. Samtidig overlever flere deres kræftsygdom, idet behandlingsmetoderne udvikles og forbedres.  I denne voksende gruppe af kræftoverlevere oplever 60 % senfølger, som kan påvirke hverdagslivet og livskvaliteten negativt. Særligt de ældre kræftoverlevere på 65+ år er udsat, da risikoen for at udvikle kræft stiger i takt med alderen.

Forskning viser imidlertid at fysisk aktivitet har vist sig effektivt i forhold til at afhjælpe senfølgerne og dermed forbedre livskvaliteten hos kræftoverleverne. Men til trods for at fysisk aktivitet kan medvirke til at afhjælpe senfølgerne, kan kræftoverleverne opleve udfordringer i forhold til at udøve dette. Forskning viser at de ældre kræftoverlevere er dem, der udøver mindst fysisk aktivitet, da de er mindst motiverede herfor. Dette er problematisk, da denne gruppe således går glip af de gavnlige effekter af fysisk aktivitet i forhold til at afhjælpe deres senfølger. På baggrund af dette, findes det relevant, at undersøge hvilke udfordringer, de ældre kræftoverlevere oplever, samt hvad der kan motivere dem til at udøve fysisk aktivitet. Denne viden kan bidrage til, at udarbejde tilbud, der kan motivere de ældre kræftoverlevere til at dyrke fysisk aktivitet.

For at få viden (data) undersøger vi to grupper af kræftoverlevere; en motionsgruppe og en selvhjælpsgruppe for kræftoverlevere. De to grupper er blevet interviewet i to separate gruppeinterview, for at finde ud af hvilke senfølger de oplever, samt hvilke udfordringer og motivationsfaktorer de oplever i forbindelse med at udøve fysisk aktivitet. Dernæst vil de to grupper blive sammenlignet med henblik på, at se hvordan de ældre kræftoverlevere kan motiveres til at udøve fysisk aktivitet. Denne viden skal bidrage til at udarbejde nogle anbefalinger ift. hvordan motionstilbud til ældre kræftoverlevere med senfølger kan tilrettelægges.

Projektet skal afleveres d. 1 juni, hvorefter det skal forsvare til en mundtlig eksamen d. 20. juni.

Ved eventuelle spørgsmål kan specialegruppen kontaktes på følgende:
Telefonnr.: 22 16 72 00
Email: shede11@student.aau.dk

Eva Hjorth Larsen
Jacqueline Capion Lemming
Simone Møller Hede

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig