Senfølgerforeningen inviterer til online foredrag om smerter efter kræftbehandling

05-03-2021

Senfølgerforeningen inviterer til online foredrag om smerter efter kræftbehandling den 11. marts 2021 kl. 19.00-20.30. 

KLIK HER FOR AT DELTAGE I FOREDRAGET

Smerter skal altid anskues som en kompleksitet. Individets oplevelse af ”den totale smerte” består af tre hovedkomponenter, det fysiske grundlag for smerterne samt psykologiske og sociale faktorer. Kompleksiteten ligger i, at disse faktorer påvirker hinanden indbyrdes.

Smerter opstået efter kræftbehandling er en hyppig senfølge. Risikofaktorer for udviklingen af smerterne kan være kirurgi, strålebehandling, kemoterapi samt antihormonbehandling. Smerterne kan opstå fra muskler, led, knogler, bindevæv og nerver (sidstnævnte kaldes også neuropatiske smerter). Der kan også foreligge psykosociale risikofaktorer. De forskellige smertetyper skal derfor behandles individuelt og forskelligt.

Program: 

Velkomst og præsentation af aftenens program
Ved Marianne Nord Hansen fra Senfølgerforeningen

Smerter efter kræftbehandling fra et lægefagligt perspektiv
med fokus på årsager, behandlinger og psykosociale aspekter.
Ved Niels-Henrik Jensen, fhv. overlæge og leder af tværfagligt smertecenter på Herlev Hospital.

Erfaringer i at leve med smerter efter kræftbehandling ud fra patientperspektivet
med fokus på funktionstab, mestring og hjælpemuligheder.
Ved Rikke Helsted, kræftoverlever med senfølger og overlæge på Palliativ Enhed, Frederikssund Sygehus.

Ud over oplæggene vil der være god tid til at skrive spørgsmål til oplægsholderne.

Formanden og de to oplægsholdere