REPHA: Brugerne som en del af forskningen

11-10-2022
Brugerinvolvering i forskning er vigtig, men det er ikke uden udfordringer, mener REPHA. De kommer ind på flere elementer der er vigtige at være opmærksom på, når brugere skal inddrages i forskningen på området.

I løbet af foråret 2022 inviterede et hold på tre forskere fra REPHA og SDU og fire fagpersoner fra kommunal- og hospitalsregi en gruppe på fem voksne mellem 18 og 39 år, der har haft kræft, til sammen at udvikle et kommunalt kræftrehabiliteringstilbud til unge voksne. Du kan læse mere om selve processen her.

Anne Birkedal, der er sundhedskonsulent i Køge Kommune udtaler sig følgende ’’ Jeg har fået rigtig mange ny perspektiver til videre refleksion bl.a. har jeg fået bekræftet vigtigheden af og det værdifulde i brugerinddragelse i forbindelse med iværksættelse af indsatser, samt at man bør blive bedre til at inddrag borgerne i tilpasning/evaluering af eksisterende kommunale indsatser.’’

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig