Nyhedsbrev fra Senfølgerforeningen

06-06-2017
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores netværksgrupper og om vores samarbejde med studerende.

Kære medlem af Senfølgerforeningen

Senfølgerforeningen har taget initiativ til, at der udsendes et nyhedsbrev 3 til 4 gange om året. Nyhedsbrevet sendes pr. mail til alle medlemmerne i Senfølgerforeningen og informerer om relevante emner, som foreningen arbejder med henover året. Det gælder såvel nye tiltag i foreningen som politiske initiativer og nyere forskningsresultater. Brevene supplerer, men erstatter ikke, al den information, man kan finde på vores hjemmeside.

God læselyst og god sommer.

Senfølgerforeningens ordinære generalforsamling

Tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.30 på Nørre Alle 45, 2200 København N, afholdte Senfølgerforeningen sin ordinære generalforsamling.

Læs referat af generalforsamlingen

Netværksgrupper for kræftbehandlede med senfølger

Senfølgerforeningen har netværksgrupper for kræftoverlevere i Aalborg, Aarhus C og København, med planer om en tilsvarende i Hjørring.

I alle vores grupper mødes vi i trygge rammer, udveksler erfaringer og støtter hinanden. Det er meget forskelligt hvor mange deltagere der er fra gang til gang. Det er også meget forskelligt hvilken kræftform og hvor mange år den ligger tilbage for deltagerne i grupperne.

Der bliver i grupperne talt om forskellige senfølger, og især hvordan det er at leve et liv med senfølger og de problematikker det kan skabe. Det kan være ifht. tilbagevenden til arbejde, partnere, børn, omgangskreds osv. Hvordan er livet når man er "rask" efter sit kræftforløb, med alle de konsekvenser, senfølgerne efter den behandling man har fået, pludseligt har givet ens liv? Ved man ikke så meget om senfølger, eller hvilke senfølger man selv går og døjer med, er det også et godt sted at finde støtte.

Se kommende netværkgruppemøder her

Har du spørgsmål, eller er du måske interesseret i, og mangler hjælp til at få startet en ny netværksgruppe op i dit nærområde, er du også meget velkommen til at kontakte os på tlf: 40 44 78 48 eller e-mail: info@senfoelger.dk 

Netværksgruppe for børnekræftoverlevere

Gruppen for børnekræftoverlevere er ny og har afholdt møder siden marts 2017. Det er en gruppe for voksne, der har haft kræft i barndommen.

For mange af os ligger behandlingen mange år tilbage, og det drejer sig mere om, hvordan behandlingen af sygdomsforløbet, senfølgerne og evt. skader herefter har præget, og stadig præger vores voksenliv. Vi taler om alt og intet, og ofte behøver det ikke at omhandle kræft, men bare det at være sammen med ligesindede og blive mødt med forståelse for, hvordan et liv med en kræftsygdom i bagagen er.

Som regel mødes vi på Center for Kræft og Sundhed i København, men vi har også planer om at komme lidt ud af huset, og også lave nogle aktiviteter sammen der også tager hensyn til nogle af de begrænsninger vi hver især døjer med. Vi er meget åbne for forslag og inputs. Er du børnekræftoverlever, kan du være med til at præge det, så vi kan gøre det til det sted du føler dig tryg i, og har lyst til at komme.

Udover det er vi en lille blandet flok der aldersmæssigt i øjeblikket ligger fra omkring 20 til 48. Som sådan er der ingen krav om alder, andet end at du skal være fyldt 18 og have haft kræft i din barndom.

Vi har også en facebookgruppe ”Børnekræftoverlevere” hvor der bliver slået ting op og man kan holde øje med, hvor og hvornår vores møder bliver afholdt.

Besøg facebookgruppen for børnekræftoverlevere

Oversigt over netværksgrupper 2017
Netværksgrupper for kræftbehandlede med senfølger:
Mødested Tidspunkt Kontaktperson

Aalborg
Kræftrådgivningen
Steenstrupvej 1,
9000 Aalborg

Tredje onsdag i hver måned kl. 13-16

Inger Jespersen
Tlf: 29 61 83 66
ingerj@privat.dk 

Dorthe Kann Hostrup
Tlf: 40 59 46 03
dorthehostrup@godmail.dk 

Aarhus
Kræftrådgivningen
Peter Sabroes Gade 1,
8000 Aarhus C

Anden mandag i hver måned kl. 19-21 (undtagen juli)

Lone Bøgely
Tlf: 20 20 59 44
lone.boegely@email.dk

København
Kræftrådgivningen
Nørre Allé 45,
2200 København N

Første torsdag i hver måned kl. 16-18 (undtagen juli og august)

Esther Zoe Lau
Tlf: 40 44 78 48

Hjørring

23. oktober kl. 19-21 (foreløbig)

Dorthe Kann Hostrup
Tlf: 40 59 46 03
dorthehostrup@godmail.dk

Netværksgrupper for børnekræftoverlevere:

København
Kræftrådgivningen
Nørre Allé 45,
2200 København N
(medmindre andet er oplyst)

Første søndag i hver måned kl. 16-18 (evt. undtagen juli og august)

Anna-Maria Barse
Tlf: 40 83 51 80
annambarse@gmail.com 

Trine Hapiach Christensen
Tlf: 22 28 49 21
Trinehapiach.christensen@hotmail.com

Samarbejdet med studerende

For 3 år siden kontaktede netværksgruppen i Aalborg undervisere på Sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Personerne i netværksgruppen ønskede at stille sig til rådighed for studerende. Målet var, at kendskabet til senfølger skal spredes i hele samfundet.

Det blev i 2015 en positiv oplevelse at samarbejde med 3 grupper fra universitetet, - og samarbejdet har nu spredt sig til de øvrige netværksgrupper og universiteter.

Her i foråret 2017 har vi 7 grupper af studerende, som beskæftiger sig med senfølger i deres speciale. Grupperne kommer fra forskellige uddannelser og hovedsageligt fra universitetet i Aalborg og København. Flere af disse grupper vil gerne fremlægge deres opgaver mundtligt for interesserede. Det vil fremgå af kalenderen her på hjemmesiden, hvor og hvornår de vil give oplæg.

Der har også været en sidegevinst til samarbejdet med universitetet. To af de tidligere studerende blev meget engageret og ønskede at lave frivilligt arbejde for foreningen. Vi har nu den glæde at de begge er blevet medlem af bestyrelsen.

Hvis du ønsker at vide mere om samarbejdet med universiteterne, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Dorthe Kann Hostrup på tlf: 40 59 46 03 eller mail: dorthehostrup@godmail.dk. Hvis du har et ønske om at stille dig til rådighed for studerende kan du også kontakte Dorthe.

Kom og mød os på Folkemødet på Bornholm den 16. og 17. juni 2017

Senfølgerforeningen deltager i Folkemødet på Bornholm i Patientteltet ved siden af Kræftens Bekæmpelse telt på Kirkepladsen. Her kan du møde os i løbet af dagen og høre mere om senfølger og vores arbejde.

Senfølgerforeningen ønsker alle en rigtig god sommer med forhåbentligt masser af sol og varme

Følg os her på hjemmesiden og på Facebook.

Besøg vores facebookside