Ny rapport om håndtering af senfølger i Frederikshavn Kommune

18-11-2019
Kræftpatienterne i et pilotprojekt fra Frederikshavn Kommunes kræftrehabilitering og Senfølgerforeningen efterlyser viden om senfølger tidligere i kræftforløbet – gerne allerede imens de stadig er tilknyttet sygehuset. Projektet peger også på, at det er svært for kræftpatienterne at navigere i det kommunale system i forbindelse med f.eks. sygemelding og beskæftigelsessituation, og at der mangler forståelse for omgivelserne i forbindelse med senfølger og deres konsekvenser.
Klik for at downloade hele rapporten

Klik på billedet for at downloade hele rapporten

I pilotprojektet deltog 6 kræftpatienter i et 8 ugers rehabiliteringsforløb med særligt fokus på senfølger. Formålet var at øge kræftpatienternes viden om senfølger og undersøge, hvordan de selv kan medvirke til at forebygge senfølger efter deres kræftsygdom. I evalueringen af projektet fremhæves, at patienterne generelt har fået meget ud af forløbet både hvad angår træning og undervisning, men at patienterne oplevede at forløbet på 8 uger var for kort.

Målet er at Frederikshavn Kommune med afsæt i pilotprojektet kan arbejde vide­re med senfølger som en systematisk del af kommunens kræftrehabilitering. Senfølgerforeningen og Frederikshavn Kommune håber, at projektet samtidig kan være til inspiration for andre kommuner, som ønsker et øget fo­kus på senfølger og kræftrehabilitering.

I bilag 5 ’Frederikshavns Kommunes vidensopsamling på hyppige senfølger’ fremhæves observationer, symptomer, gode råd og handlemuligheder, som er blevet anvendt i de individuelle samtaler i forløbet mellem de sundhedsprofessionelle og kræftpatienterne. Pilotprojektet er gennemført på Sæby Sundhedscenter i Frederikshavn Kommune som en overbygning til den eksisterende rehabiliteringsindsats. 

Læs rapporten her:
 
Forebyggelse og håndtering af senfølger

Målene med pilotprojektet er, at borgerne oplevede:

 • Tryghed og oplever at få glæde af erfaringsudveksling såvel indbyrdes som med de frivillige, som har erfaring med livet efter en kræftdiagnose og behandlinger
 • Tryghed og tillid til at fortælle om deres symptomer og reaktioner i forbindelse med deres kræftsygdom og behandling i de sammenhænge de måtte ønske det i projektgruppen, samt til øvrige professionelle, familie og venner
 • Medindflydelse på undervisningsemner m.m. med henblik på at målrette under-visningens indhold og øge borgernes følelse af kontrol af egen livssituation
 • En mulighed for individuelle forløb med udgangspunkt i de individuelle samtaler
 • At kunne reagere med forebyggende opmærksomhed på senfølger og hurtigt kan søge den relevante/rette hjælp for senfølger
 • At få viden om de tilbud der i dag er i forhold til senfølger og ved hvor de kan henvende sig med deres senfølger
 • En fornemmelse af kontrol over eget liv med fokus på psykosocial støtte
    

Målene med pilotprojektet er, at de sundhedsprofessionelle:
 

 • Får øget og systematiseret viden om senfølger og kan undervise og vejlede borgerne i hvilke senfølger, de er i risiko for at få/udvikle og/eller kan hjælpe borgerne til at håndtere deres senfølger
 • Kan indhente ny viden om senfølger
 • Får viden om borgeres oplevelse af undervisning om senfølger
 • Kan udvikle en platform for, hvilken viden og erfaringer som er nødvendig i en kommune som målrettet tilbyder kræftrehabilitering inden for senfølger og som har til hensigt at kunne undervise og vejlede borgerne i senfølger