Invitation til online fremlæggelse af bachelor projekt fra Aalborg Universitet om livet efter kræft

23-06-2021
Sigurd Madsen, Luca Gagner Jensen og Vibethusa Vicknesvaran vil præsentere resultaterne af deres bachelor projekt fra sociologistudiet i Aalborg. Projektet handler om, hvordan tidligere kræftramte oplever og håndterer livet efter kræft.

Projektet søger at undersøge, hvorledes livet hos tidligere kræftramte opleves, og i tilknytning hertil, hvorledes livet efter kræft håndteres. Her er fokusset på de eksistentielle spørgsmål, som uundgåeligt opstår i forbindelse med en kræftdiagnosen - nemlig spørgsmålene om livets formål (mening) og spørgsmål om identitet. 

Det er særlig interessant at undersøge livet hos unge kræftramte, da unge mennesker i dag i forvejen lever en på mange måder intens og stresset tilværelse. 

Hertil kan tilføjes, at livet efter kræft ikke på samme måde er ligeså meget i fokus i hospitalsvæsenet, hvilket betyder, at det er vigtigt at kunne sige noget om, hvorledes livet håndteres efter kræft.

Tilmelding: Tilmelding dig via vores kalender

Kontaktperson: Dorthe Kann Hostrup, tlf.: 40 59 46 03, mail: dorthehostrup@senfoelger.dk 

Læs hele bachelor projektet her

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig