Invitation til online fremlæggelse af bachelor projekt fra Aalborg Universitet om livet efter kræft

23-06-2021
Sigurd Madsen, Luca Gagner Jensen og Vibethusa Vicknesvaran vil præsentere resultaterne af deres bachelor projekt fra sociologistudiet i Aalborg. Projektet handler om, hvordan tidligere kræftramte oplever og håndterer livet efter kræft.

Projektet søger at undersøge, hvorledes livet hos tidligere kræftramte opleves, og i tilknytning hertil, hvorledes livet efter kræft håndteres. Her er fokusset på de eksistentielle spørgsmål, som uundgåeligt opstår i forbindelse med en kræftdiagnosen - nemlig spørgsmålene om livets formål (mening) og spørgsmål om identitet. 

Det er særlig interessant at undersøge livet hos unge kræftramte, da unge mennesker i dag i forvejen lever en på mange måder intens og stresset tilværelse. 

Hertil kan tilføjes, at livet efter kræft ikke på samme måde er ligeså meget i fokus i hospitalsvæsenet, hvilket betyder, at det er vigtigt at kunne sige noget om, hvorledes livet håndteres efter kræft.

Tilmelding: Tilmelding dig via vores kalender

Kontaktperson: Dorthe Kann Hostrup, tlf.: 40 59 46 03, mail: dorthehostrup@senfoelger.dk 

Læs hele bachelor projektet her