Hvordan former hverdagslivet med senfølger sig? - Afsluttende projekt i Folkesundhedsvidenskab

20-03-2017
Vi er tre specialestuderende, som læser Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Vores afsluttende projekt udarbejdes i samarbejde med Senfølgerforeningen i Aalborg.

Projektet har til formål at fremme fokus på senfølger, som borgere oplever som følge af behandling for kræft. Herunder er det særligt hvordan et liv med senfølger kan forme sig, og derigennem hvordan muligheden for at deltage i de daglige aktiviteter, på det niveau borgeren selv ønsker, påvirkes. Denne viden ønsker vi at opnå gennem interview med seks borgere med senfølger (fra Netværksgruppen i Aalborg), samt gennem systematisk litteratursøgning. Dette skal bidrage til at få kendskab til borgernes behov, samt opnå viden om potentielle muligheder for skabe forandring i henhold til nogle af disse behov.

Vores interesse for senfølger udspringer af den stigende forekomst af kræftoverlevende, og dermed også en voksende gruppe, som potentielt kan udvikle senfølger. Senfølgerne bevirker, at borgerne kan få et øget behov for hjælp fra sine omgivelser og samfundet, i forbindelse med at håndtere de komplikationer som de medfører i hverdagen. Der findes begrænsede tilbud, som retter sig direkte til borgere med senfølger efter endt behandling. Dette er problematisk, da forskning viser, at senfølger har en negativ indvirkning på borgernes hverdagsliv. Der kan på baggrund af dette derfor opstå en oplevelse af at systemet svigter, ved at borgerne overlades til dem selv.

Projektet skal afleveres d. 7. juni 2017, hvorefter en mundtlig eksamen er placeret sidst i samme måned. Ved afslutningen af projektet, vil vi præsentere vores resultater her på siden.

Ved eventuelle spørgsmål kan specialegruppen kontaktes på følgende:

E-mail: 17gr10307@hst.aau.dk 

Med venlig hilsen

Anne Bønding Kvistgaard
Kristoffer Hedegaard Andersen
Stine Mølgaard
|Folkesundhedsvidenskab, Aalborg universitet|