Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg ikke kan komme tilbage til mit job?

14-10-2020

Spørgsmål 

Hej, hvilke muligheder findes der, hvis jeg ikke kan komme tilbage til mit job efter at have fået prostatakræft?

Svar

Hej,  
 
Mange tak for dit spørgsmål - og sikke et! Det er meget bredt og med meget få oplysninger, hvorfor jeg forsøger at svare det så omfattende, som muligt. Såfremt du har brug for mere uddybende svar, kan du skrive herinde igen med dit telefonnummer, og jeg tager kontakt til dig pr. telefon.  

Men... Der er mange muligheder, dette afhængigt af, om du slet ikke kan arbejde mere, eller om du godt kan arbejde lidt, om du ikke kan varetage det erhverv, som du kommer fra, og om du måske godt vil kunne varetage et andet slags arbejde.  

Jeg vil forsøge at gennemgå de forskellige muligheder nedenfor i den rækkefølge, som der vil blive set på det fra kommunal side, hvor afklaringen formentlig ligger: 

  • Først og fremmest handler det en del om, hvilken status din sygdom er i. Er der tale om alvorlig, livstruende sygdom, som aktuelt er livsforlængende i sit behandlingsperspektiv, eller om der er tale om terminal-status. Mere konkret vil man se på, om der er tale om så omfattende helbredsmæssige udfordringer og udtømte behandlingsmuligheder, som kan udvikle din arbejdsevne, at det vurderes urealistisk eller uhensigtsmæssigt at afprøve din arbejdsevne ifht. arbejdsmarkedet. Begge dele vil kunne bane vejen for, at søge førtidspension udelukkende på de lægelige oplysninger. Dette skal du tale med din rådgiver eller a-kasse/fagforening om. 

  • Fleksjob: såfremt, at det vurderes, at du har en arbejdsevne og godt vil kunne varetage en eller anden form for arbejde på nedsat tid, vil man i kommunalt regi skulle påbegynde en afklaring af din arbejdsevne gennem eks. en virksomhedspraktik, hvor der kan tages de hensyn, som der skal tages for at afklare, hvilket niveau din arbejdsevne er på. Er denne så lav, at du ikke kan forsørge dig selv, vil man muligvis vurdere, at du er i målgruppen for et fleksjob. 

  • Førtidspension: Såfremt, det vurderes udfra samme forløb, som nævnt i ovenstående afsnit, at din arbejdsevne er væsentlig og varigt nedsat til det “ubetydelige”, vil der være belæg for at bringe sagen op til vurdering om førtidspension. Dette såfremt, at din helbredsmæssige tilstand bevirker et minimalt funktionsniveau på arbejdsmarkedet, hvorfor det vurderes mest hensigtsmæssigt at bevilge en førtidspension ifht. livskvalitet mv. 

Jeg kan, som nævnt i starten, ikke vurdere eller konkludere noget som helst på de sparsomme oplysninger, som er angivet i mulighederne herpå siden. Men det er altid en god ide, at gå i dialog med behandlende læge om ens fremtidsmuligheder ifht. arbejdsmarkedet, samt sin socialrådgiver ved kommunen (såfremt man er tilknyttet sådan en). Du kan med fordel søge råd og vejledning i din fagforening eller a-kasse, hvis du er medlem af sådan en – og dermed også tage en repræsentant herfra med som bisidder ved eventuelle møder ved kommunen.  

Afklaring af arbejdsevnen kan synes som en lang, sej vej til et arbejdsliv - særligt når man oplever, at kroppen går sine egne veje, og det ikke er indenfor ens egen kontrol, om det er en god eller dårlig dag. Faktum er dog, at det er umådelig vigtigt, at disse vurderinger foretages, da jeg kun kan appellere til, at et liv uden arbejde ikke nødvendigvis er svaret. Der kan ligge meget værdi i ens arbejdsliv og identitet den vej, som også er nogle ting, der skal overvejes i samme ombæring.  

Forløbenes varighed er meget forskellig landet over, da det kan afhænge af organisatorisk opbygning i kommunen og deres interne procedurer, samt selvfølgelig din egen tilstand. Dialog er altid et fantastisk værktøj i de her situationer, hvor jeg kun kan råde dig til at dele dine tanker, bekymringer og oplevelser med dem, som kan støtte dig den her situation: egen læge, socialrådgiver, a-kasse/fagforening eller lignende.  

Jeg håber, at dette har givet dig et overblik – og jeg beklager for den manglende konkretisering til netop dit behov, men som sagt, så er du velkommen til at række ud ifht. telefonisk rådgivning, da jeg der kan gå lidt mere i dybden med din specifikke situation.  

Jeg ønsker dig alt det bedste, 
Rebecca  

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Rebecca Lykke er tilknyttet Senfølgerforeningen og hjælper med at svare på de spørgsmål om tilknytning til arbejdsmarkedet, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver her