Efter operation for underlivskræft, bøvler jeg med inkontinens. Hvordan beregner jeg merokostninger til bind og stiklagner?

19-06-2020

Spørgsmål 

Hej! 

Operation for underlivskræft i november 2019, nu bøvler jeg med inkontinens. Har kontaktet kommunens inkontinensrådgiver, samt egen læge. 

Nu skal jeg beregne meromkostninger til bind og stiklagner. Hvordan gør jeg det? 

Svar

Hej,  

Mange tak for dit spørgsmål! Jeg tænker umiddelbart, at du har allieret dig med de rette – godt initiativ!  

For at udregne meromkostningerne kan du tage et evt. dagsbudget og gange det op til den forventede månedlige omkostning. Denne pris kan du tage med dig, når du skal ansøge om udlæg ifht. dine øgede omkostninger som følge af inkontinens.  

Ifht. Ansøgning vil jeg råde dig til at søge råd og vejledning i din kommune under Ældre- Handicap Forvaltningen, da der er flere veje at ansøge om dette på jf. Servicelovens §§100,112 og 113. Dette afhængigt af, hvordan du anskuer forbrugen og funktionen af bind og stiklagener.  

Nedenfor udspecificeres dele af lovgivningen: 

Det fremgår af § 112, at støtte til hjælpemidler ydes til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. 

Det fremgår af lovens § 113, at hjælp til køb af forbrugsgoder ydes til samme personkreds med 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. 

Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr., og når der ikke er tale om et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo. 

Lovens bagatelgrænse anvendes således, at der kan ydes hjælp til løbende udgifter til forbrugsgoder, hvis udgifterne til det konkrete behov overstiger 500 kr. inden for en overskuelig periode. 

Der er ikke i forarbejderne til serviceloven tilsigtet en begrænsning for så vidt angår muligheden for også at få hjælp til udgifter til løbende forbrug af forbrugsgoder. 

Ved forbrugsgoder forstås produkter, der fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. 

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel, betaler kommunen den fulde anskaffelsespris.” 

Der er således en bagatelgrænse ifht. ydelsen, som du i samråd med en visitationssygeplejerske ved Ældre- Handicap Forvaltningen, kan finde frem til om er en du overstiger eller ej. Der er en fantastisk god vejledning ifht. hjælpemidler på dette link: https://www.livetsomsenior.dk/vejledning-i-bevilling-af-hjaelpemidler 
 
Jeg håber, at dette kan hjælpe dig i den rigtige retning og give dig den hjælp, som du skal bruge.  
 
Al held og lykke fremover,  
 
Mvh Rebecca  

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Rebecca Lykke er tilknyttet Senfølgerforeningen og hjælper med at svare på de spørgsmål om tilknytning til arbejdsmarkedet, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver her