Undersøgelse af sammenhæng mellem hård fysisk træning og smerter efter brystkræft

20-12-2020
Ph.d. studerende Gorm Henrik Fogh Rasmussen v/Aalborg universitet undersøger sammenhæng mellem hård fysisk træning og smerter efter brystkræft.

Gorm Rasmussen har nu udgivet sin første artikel, og han skriver:

”Det er velkendt, at behandling for brystkræft kan medføre gener og smerter på den behandlede side, samt tab af skulderstyrke og/eller bevægelighed. Disse parametre kan måles på forskellig vis, og såfremt man ønsker at forbedre dem gennem f.eks. træning, er det vigtigt at vide, om de anvendte metoder måler præcist.

Eftersom smerter kan hæmme både styrke og mobilitet, samt variere i intensitet over tid kan vedvarende smerter potentielt påvirke pålideligheden af målinger for smerte følsomhed og skulder funktion. På nuværende tidspunkt er det dog uvist om vedvarende smerter efter behandling for brystkræft kan påvirke pålideligheden af målinger for tryksmertefølsomhed, samt styrke og aktivt bevægeudslag for skulderen på den opererede side.

For at undersøge dette inviterede vi 21 brystopererede kvinder til at besøge vores laboratorie. Deltagerne skulle have afsluttet deres behandling mindst 1,5 år forud for deltagelse og have selv-rapporterede smerter i bryst, skulder, armhule, arm eller siden af brystkassen på den opererede side. Efter en intro session målte vi bevægelighed, styrke og tryksmerte følsomhed i skulderen på den opererede side af to omgange med en uges mellemrum og sammenlignede målingerne for relativ og absolut pålidelighed.

Vi fandt, at både smertefølsomhed, aktivt bevægeudslag og muskelstyrke kunne måles pålideligt over tid i denne gruppe med de valgte metoder, og de er derfor velegnede til at måle effekten af et eventuelt forløb. Endvidere observerede vi smertefølsomheden var højest omkring den nedre del af brystregionen på den behandlede side. Dette giver god mening, i og med netop brystet påvirkes direkte af bl.a. operationen og kunne måske indikere en særlig relevans af målrettet træning for musklerne i dette område.” siger phd studerende Gorm HF Rasmussen fra Instituttet for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.

Har du interesse i at læse mere om dette studie: 

Læs hele studiet her