Ny klinik for senfølger efter kræftbehandling i tyk- eller endetarm

14-10-2020
Første oktober 2020 åbnede en ny klinik, der modtager patienter med senfølger efter behandling for kræft i tyk- eller endetarmen. Senfølgeklinikken ligger på afdelingen for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital.

Den 1. oktober 2020 etableres en ny klinik for senfølger efter kræftbehandling i tyk- eller endetarmen. Klinikken har foreløbig åbent 2 dage om ugen, hvor to sygeplejersker er dedikerede til at modtage patienter og indlede evt. behandling. Derudover er både en medicinsk og kirurgisk læge tilknyttet klinikken, og efter behov er der desuden tilknyttet diætist. Klinikken samarbejder desuden med specialister indenfor urinvejssygdomme og gynækologiske sygdomme, psykiatri, sexologi m.fl.

Klinikken samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i Bækken-organerne i Aarhus.

Hvilke sygdomme og symptomer drejer det sig om?

Vi modtager patienter, som har senfølger efter behandling for kræft i tyk- eller endetarmen. Det vil ofte dreje sig om tarmproblemer og urinvejsproblemer. Desuden kan der være tale om seksuelle problemer, søvnproblemer, smerter, angst- og depressionssymptomer samt træthed og manglende energi.

Hvordan visiteres patienter til klinikken?

Alle patienter, som opereres efter d. 1. oktober 2020 på Herlev hospital vil blive tilbudt screening for symptomer på senfølger til sygdom og behandling. Denne screening foregår ved, at patienten ca 3 måneder efter operationen modtager en orientering i e-boks med invitation til deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter en lang række af de symptomer, som kan opstå efter behandling. Screeningen for senfølger fortsætter og patienterne vil sidste gang blive bedt om at svare på spørgeskema 3 år efter kræftoperationen.

Som led i screeningen spørges patienten, om vedkommende vil kontaktes telefonisk af en af senfølgeklinikkens sygeplejersker. Ved den efterfølgende telefoniske samtale vurderer sygeplejersken sammen med patienten, om det er relevant at få en tid i klinikken.

Patienter der er opereret på Herlev hospital før screeningen er opstartet kan henvises til vores ambulatorie via egen læge. Patienter fra andre hospitaler har ikke mulighed for at blive henvist til os, men skal henvises til eget stamhospital.

Venlig hilsen

Senfølgeklinikken
Sygeplejerske: Helle Kaels og Gitte Thornberg
Læge: Birthe Thing Oggesen
Kontakt: senfoelgeklinikken.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk