Tilbud til studerende: Vil du/I skrive opgave i samarbejde med Senfølgerforeningen?

08-01-2019
Senfølgerforeningen vil meget gerne indbyde til et samarbejde med enkelte / eller grupper af specialestuderende i forbindelse med opgaver eller projektarbejde, der ligger inden for emnekredsen af problemstillinger forbundet med senfølger og livet efter et kræftforløb.

Senfølgerforeningen

Senfølgerforeningen er en patient-forening under Kræftens Bekæmpelse, som arbejder på at forbedre forholdende for kræftbehandlede med senfølger.

Du kan her på hjemmesiden læse mere om foreningen, og her findes også en lang række personlige historier fra kræftoverlevere.


Hvorfor er det vigtigt?

I Danmark viser statistikken, at hver tredje dansker vil få en kræftdiagnose på et tidspunkt i livet. Statistikken viser også, at tæt ved 60 procent vil overleve deres kræftsygdom i mere end 5 år. Den forbedrede overlevelse skyldes dels mere effektive behandlingsmuligheder, dels indførelsen af kræftpakken.

Konsekvensen af at flere overlever kræft er, at langt flere får senfølger, som kan have store konsekvenser for deres dagligdag. Det antages at 60% af kræftbehandlede får senfølger – og den problematik gør sig gældende uanset kræftdiagnose, behandlingstype, varighed, alder og køn. Senfølgerne kan være af fysisk, psykisk og social karakter - og kan føre til stor forringelse af livskvaliteten hos de enkelte kræftoverlevere, deres pårørende og andre i omgangskredsen.

Det er derfor en problematik, der ikke blot rammer individuelt, men også påvirker folkesundheden. Således er det nødvendigt at forske i effektive indsatser, så der både kan forebygges og behandles for senfølger. På nuværende tidspunkt er forskningen indenfor senfølgeområdet i stigende fokus, men stadig sparsom.


Forslag til projekter / problemstillinger (andre emner er selvsagt velkomne)

• Hvordan kan viden om senfølger synliggøres og udbredes i hospitalsverdenen, i kommunerne og hos de kræftramte?

• Hvilke økonomiske omkostninger i forhold til senfølger på et samfundsmæssigt såvel som individuelt plan? (Ofte skal kræftpatienter selv betale meget for at få behandling af senfølger).

• Hvordan diagnosticeres og følges senfølger hos kræftramte i dag? (Fx en vurdering af de faktiske forhold samt forslag til forbedring).

• Hvilke omstillingsprocesser og erkendelser af varigt funktionstab pga. senfølger efter en kræftbehandling? • Kræftramte med senfølger og deres arbejdsliv? (fx flexjob - beskrivelse og vurdering)

• Hvilke ønsker og forventninger har senfølgeramte til sundhedsvæsenet? (Fx i forhold til sammenhængende patientforløb).

• Hvilken betydning har netværksgrupper for senfølgeramte? Hvordan skabes de bedste rammer for etablering og fastholdelse af netværksgrupper for senfølgeramte?


Hvad kan Senfølgerforeningen tilbyde?

Vi kan tilbyde kontakt til enkelte og til grupper af senfølgeramte, og vi kan tilbyde dialog om emner og indblik i foreningens ekspertise på området, som vi har tilegnet sig ud fra et brugerperspektiv.

Senfølgerforeningen har for nuværende etableret netværksgrupper i Aalborg, Hjørring, Vejle, Aabenraa og København, som mødes en gang i hver måned. Vi har også en netværksgruppe for børnekræftoverlevere. Den holder til i København.

For tiden omfatter det ca. 50 personer med forskellige kræftdiagnoser, hvor alle har senfølger efter behandlingerne (fysisk, psykisk og socialt). Gruppens medlemmer står gerne til rådighed for studerende i forbindelse med opgaver og projekter.


Forventninger til de studerende

Senfølgerforeningen foretrækker specialestuderende, men henvendelse på andre niveauer i uddannelserne er velkomne. Henvendelser fra alle discipliner / fag er velkomne.

Send en kort beskrivelse af jer selv, projektemne/problemstilling og begrundelse for at projektet udføres med bistand fra Senfølgerforeningen.

Det forventes, at de/den studerende fremlægger resultaterne mundtligt i foreningens regi samt skriver en formidlende artikel på baggrund af projektet resultater. Artiklen vil blive delt med Senfølgerforeningens medlemmer og andre interesserede på sociale medier ol.

Senfølgerforeningen vil behandle din/jeres henvendelser hurtigt efter den er kommet ind. 


Kontakt til Senfølgerforeningen

Kontaktperson er bestyrelsesmedlem Dorthe Kann Hostrup dorthehostrup@senfoelger.dk - tlf. 40 59 46 03.

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig