Vil du deltage i et forskningsprojekt ”At være i livet efter kræft”?

10-05-2016
Forsker Jeanette B. Ladegaard Knox søger interviewpersoner til et projekt med titlen: Senfølger og survivorship: At være i livet efter kræft.

Projektet er en kvalitativ interviewundersøgelse med personer, der har været ude af behandling i mindst fem år, og som stadig oplever det som udfordrende af finde fodfæste i livet, selvom man fungerer i det daglige.

Formålet med projektet er at udvikle viden om langtidsoverleveres væren i verden og (forhåbentlig) at udvikle skræddersyede tilbud, der kan tilgodese de oversete eksistentielle udfordringer, som langtidsoverleverere står med.

Kriterierne for at deltage er, at interviewpersonen:

  • skal være langtidsoverlever (5 år plus)
  • har oplevet og stadig oplever senfølger af eksistentiel art
  • ikke p.t. lider af en klinisk depression eller alvorlig angst, der kræver behandling
  • er over 25 år
  • er bosat på Sjælland

Hvis du er interesseret kan du kontakte Jeanette B. Ladegaard Knox på 22 92 88 08 eller på mail knox@sund.ku.dk 

 
Modtag vores nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve ud til vores medlemmer ca. hver anden måned. Her kan du f.eks. læse om de seneste nyheder på senfølgeområdet og se en oversigt over vores kommende arrangementer og aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig