To studerende fra Københavns Universitet søger informanter

16-01-2020
Vi er to studerende, Susanne Munch Nielsen og Kristianna Balle, som læser statskundskab ved Københavns Universitet. Vi er i gang med vores speciale om komplekse interventioner og opfølgning på brystkræftbehandlinger i sundhedsvæsnet.

Opgaven skal afleveres d 31/5 2020, og vi har planer om at fremlægge vores resultater mundligt på et møde i juni 2020.

Vi skriver vores opgave i samarbejde med Senfølgerforeningen, da det giver os en unik mulighed for at få et indblik i menneskers oplevelser af at leve med senfølger efter en kræftbehandling.  

Hvem og hvor mange interviewpersoner?

Omkring 8-10 personer, som bor på Sjælland.
Vi søger interviewpersoner, der har været ramt af brystkræft, men har senfølger af behandlingen/sygdomsforløbet.

Hvornår og hvordan?

Interview skal gerne foregå i begyndelsen af februar, men vi er fleksible i forhold til at aftale en dag.

Vi kan komme hjem til dig eller vi kan mødes på universitetet. Vi kan også mødes før eller efter møder i netværksgruppen i København eller Birkerød. Det er helt op til dig. Vi vil tro interviewet kommer til at tage ca. 30 minutter.

Du vil være anonym i opgaven, og dit navn vil ikke fremgå nogen steder. Dine svar vil blive behandlet med fortrolighed.

Hvad vil det handle om?

Det, som vi primært vil spørge om, er hvordan dine oplevelser har været med sundhedsvæsenet efter endt kræftbehandling. Hvordan er du blevet mødt af sundhedspersonale, når de har informeret om dine mulige senfølger? Hvilken opfølgning har du fået tilbudt? Evt. hvordan havde du ønsket at behandlingen var? Konkrete ting, som du har oplevet som mangelfulde eller succesfulde, efter at have konstateret senfølger.

Vi håber, at du vil kontakte os og at du vil fortælle os om dine oplevelser.

Med venlig hilsen

Susanne Munch Nielsen, tlf.: 22 11 91 17
Kristianna Hjelm Balle, tlf.: 42 72 32 89, fjg550@alumni.ku.dk