Tilbud til studerende: Vil du/I skrive opgave i samarbejde med Senfølgerforeningen?

08-01-2018
Se dette opslag til universiteternes speciale emnebank 2018

Senfølgerforeningen vil meget gerne indbyde til et samarbejde med enkelte / eller  grupper af specialestuderende i forbindelse med opgaver eller projektarbejde, der ligger inden for emnekredsen af problemstillinger forbundet med senfølger og livet efter et kræftforløb.

Se opslaget her