Senfølgerforeningen ønsker god jul og godt nytår

17-12-2019
Kære medlemmer. Senfølgerforeningen vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for dit medlemskab af foreningen. Det har stor betydning for vores gennemslagskraft, at du støtter op om foreningen.