Senfølger af kræft og tilknytning til arbejdsmarkedet - opfølgning

19-07-2017
Vi har netop afsluttet vores specialeforløb ved kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet. Specialets hovedpunkter er opsummeret i nedenstående overskrifter.

Titel

Senfølger efter kræft og tilknytning til arbejdsmarkedet - En kvalitativ undersøgelse i et fænomenologisk perspektiv.

Problemstilling

Ved udgangen af 2014 var der i Danmark 280.747 personer med en kræftdiagnose (Nordcan 2016), og det forventes, at antallet af nye tilfælde stiger med ca. 70% de næste 20 år (WHO 2017). Over halvdelen af personer med en kræftdiagnose overlever deres sygdom (Kræftens Bekæmpelse 2016b), og efter behandling af en kræftsygdom er det almindeligt at opleve senfølger (Kræftens Bekæmpelse 2016a). Det kan være udfordrende at få anerkendt de problemstillinger senfølger kan medføre, idet personerne er erklæret raske, men ikke føler sig raske nok til at arbejde (Jensen & Svarre 2005). Den manglende anerkendelse fra arbejdsgiver, socialforvaltning og lignende kan derfor besværliggøre tilknytning til arbejdsmarkedet (Jensen & Svarre 2005).

Formål

Formålet med specialet er at bidrage til et grundlag for forandring af initiativer til personer med senfølger i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Metoder

Specialets design er en kvalitativ undersøgelse. Herunder er Precede-Proceed-modellen (Gielen et al. 2008) anvendt som inspiration til struktur for forandring af initiativer til personer med senfølger og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er anvendt systematisk litteratursøgning samt interviews med semistruktureret tilgang til dataindsamling.

Resultater

Den systematiske litteratursøgning bidrog med fire artikler herunder ”Beyond treatment - Psychosocial and behavioural issues in cancer survivorship research and practice” (Aaronson et al. 2014), ”Employment in a cohort of cancer patients in Spain. A predictive model of working outcomes” (Molina et al. 2008), ”Physical and psychosocial problems in cancer survivors beyond return to work: a systematic review” (Duijts et al. 2014) og ”Cured of primary bone cancer, but at what cost: A qualitative study of functional impairment and lost opportunities” (Fauske et al. 2015).

Den systematiske litteratursøgning og de fire semistrukturerede interviews viste at senfølger problematiserede udførelse af arbejdsopgaver. Yderligere fremkom fremmende og hæmmende faktorer for tilknytning til arbejdsmarkedet for personer med senfølger, hvilket udgøres af nedsat tid, justering og tilpasning på arbejdspladsen, kontakt til arbejdspladsen under sygemelding, personer med senfølgers egen indstilling til tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdspladsens indstilling, samt fleksjob. 

Konklusion

Det konkluderes på baggrund af specialet, at der er behov for viden om senfølger og betydningen af disse for tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne viden skal ikke blot gives til personer med senfølger, men også til kollegaer, ledelse, samarbejdspartnere og professionelle eksempelvis lægefagligt personale og kommunale sagsbehandlere, idet viden kan føre til anerkendelse af senfølger samt senfølgers betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette speciale kan bidrage til et beslutningsgrundlag i relation til personer med senfølger og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Download specialet: Senfølger efter kræft og tilknytning til arbejdsmarkedet

Kontakt

Ved interesse eller spørgsmål kan der rettes henvendelse på nedenstående mailadresser.

Med venlig hilsen

Michelle Bredvig Bjørnskov, mich.bredvig@gmail.com 
Rikke Strand, rikkestrand@live.dk

Referencer

Duijts, S.F.A. et al., 2014. Physical and psychosocial problems in cancer survivors beyond return to work: A systematic review. Psycho-Oncology, 23(5), pp.481–492.

Fauske, L. et al., 2015. Cured of primary bone cancer, but at what cost: A qualitative study of functional impairment and lost opportunities. Sarcoma, 2015.

Gielen, A.C. et al., 2008. Using the Precece-Proceed model to apply health behaviour theories. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath, eds. Jossey-Bass, pp. 407–434.

Jensen, H.-H. & Svarre, H.M., 2005. Hvem tager sig af de kræftpatienter, som overlever men som betaler en pris for overlevesen? Lægemagasinet: for praktiserende læger, 5, pp.8–9.

Kræftens Bekæmpelse, 2016a. Bivirkninger og senfølger. Available at: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/bivirkninger-senfolger/ [Accessed February 2, 2017].

Kræftens Bekæmpelse, 2016b. Statistik om kræft - nøgletal. Available at: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/ [Accessed February 2, 2017].

Molina, R. et al., 2008. Employment in a cohort of cancer patients in Spain. A predictive model of working outcomes. Clinical and Translational Oncology, 10(12), pp.826–830.

Nordcan, 2016. Cancer stat fact sheets - Denmark All sites. Available at: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/English/StatsFact.asp?cancer=510&country=208 [Accessed February 2, 2017].

WHO, 2017. Cancer. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ [Accessed February 23, 2017].

Aaronson, N.K. et al., 2014. Beyond treatment - Psychosocial and behavioural issues in cancer survivorship research and practice. European Journal of Cancer, Supplement, 12(1), pp.54–64.