Ny kortlægning i kræftopfølgning og palliation i almen praksis

02-05-2022
Almen praksis har en vigtig rolle i kræftopfølgning og palliation til kræftpatienter. I takt med at antallet af mennesker, der lever med kræft, stiger, bliver denne rolle kun vigtigere.

Ny kortlægning fra Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) ved Syddansk Universitet (SDU) afdækker kræftopfølgning og palliation set fra de praktiserende lægers synspunkt.

Læs mere om kortlægningen