Forskning i vedvarende smerter efter behandling af brystkræft

30-06-2020
Behandling af brystkræft kan medføre smerter og gener hos patienterne. Derfor er fem forskere i gang med et 3-årigt projekt finansieret af Kræftens Bekæmpelse for at undersøge og måle ”effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft”. Læs projektets nyeste resultater.

Det er velkendt at behandling for brystkræft kan medføre gener og smerter på den behandlede side samt tab af skulderstyrke og/eller bevægelighed. Disse parametre kan måles på forskellig vis, og såfremt man ønsker at forbedre dem gennem f.eks. træning er det vigtigt at vide om de anvendte metoder måler præcist.

Eftersom smerter kan hæmme både styrke og mobilitet, samt varierer i intensitet over tid kan vedvarende smerter potentielt påvirke pålideligheden af målinger for smerte følsomhed og skulder funktion. På nuværende tidspunkt er det dog uvist om vedvarende smerter efterbehandling for brystkræft kan påvirke pålideligheden af målinger for tryksmertefølsomhed, samt styrke og aktivt bevægeudslag for skulderen på den opererede side.

For at undersøge dette inviterede vi 21 brystopererede kvinder til at besøge vores laboratorie. Deltagerne skulle have afsluttet deres behandling mindst 1,5 år forud for deltagelse og have selv-rapporterede smerter i bryst, skulder, armhule, arm eller siden af brystkassen på den opererede side. Efter en intro session målte vi bevægelighed, styrke og tryksmerte følsomhed i skulderen på den opererede side af to omgange med en uges mellemrum og sammenlignede målingerne for relativ og absolut pålidelighed.

Vi fandt at både smertefølsomhed, aktivt bevægeudslag og muskelstyrke kunne måles pålideligt over tid i denne gruppe med de valgte metoder, og de er derfor velegnede til at måle effekten af et eventuelt forløb. Endvidere observerede vi smertefølsomheden var højest omkring den nedre del af brystregionen på den behandlede side. Dette giver god mening i og med netop brystet påvirkes direkte af bla. Operationen og kunne måske indikere en særlig relevans af målrettet træning for musklerne i dette område.” siger phd studerende Gorm HF Rasmussen fra Instituttet for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.

Har du interesse i at læse mere om dette studie: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234118

Gorm Rasmussen holdt foredrag om dette forskningsprojekt den 12. februar 2020 i Hjørring. Læs referatet fra foredraget