Bachelorprojekt: "Hverdagslivet efter endt kræftforløb"

26-03-2021
Flere får kræft og flere overlever. Dette stiller krav til den efterfølgende indsats. Projektet belyser borgernes mestring af egen sundhed efter endt kræftforløb. Dertil giver projektet indblik i, hvilke faktorer der har indvirkning på denne mestring.

Hele bachelorprojektet kan hentes, læses og downloades her: 

Læs det spændende projekt her