Bachelorprojekt: "At være ung canceroverlever og leve med senfølger"

06-07-2020
Læs et spændende bachelorprojekt fra Københavns Professionshøjskole - Sygeplejerskeuddannelsen om "at være ung canceroverlever og leve med senfølger". Formålet er at finde ud af, hvad sygeplejersken kan gøre for at hjælpe unge canceroverlevere med at mestre et liv med senfølger.

Formålet med projektet er at finde frem til, hvad sygeplejersken kan gøre for at hjælpe unge canceroverlevere med at mestre et liv med senfølger, der opstår som følge af cancerdiagnose og/eller - behandling. Konklusionen er, at unge canceroverlevere oplever, at senfølger påvirker deres livskvalitet negativt. De får ikke den information, de har brug for til at kunne mestre et liv med senfølger efter primær behandling. Sygeplejersken, som arbejder med cancerpatienter, bør undervises i senfølger med henblik på at videreformidle den viden til unge canceroverlevere. 

Læs hele projektet her.

Henvendelser kan ske til: 

Linda: lindalutzen95@hotmail.com

Michelle: mmn94@hotmail.com