Lemvig netværksgruppe

Her i netværksgruppen støtter og hjælper vi hinanden. Vi snakker om vores problemer og deler vores erfaringer om livet med senfølger. Møderne veksler mellem foredrag og fælles dialog. Deltagerne har mulighed for at være med til at præge, hvordan netværket skal fungere.

Tovholderne for netværket er to sygeplejersker, som begge har haft kræft – og i dag har senfølger efter deres sygdom. Du møder Ellen Stagis Wichmann og Susanne Saugmandsgaard.

Læs mere om netværksgruppen i denne folder


Vi mødes i Lemvig Sundhedshus

Østergade 30 
7620 Lemvig

Netværket i Lemvig er et selvstændigt netværk, som Senfølgerforeningen samarbejder med. Har du spørgsmål, kan du kontakte netværkets formand:

Anne Lund

annemoellerlund@gmail.com 
Tlf.: 27 20 53 12


Lemvig

Fra venstre Anne, Ellen og Susanne