Birkerød netværksgruppe

Vil du være tovholder i Birkerød?

Netværksgruppen i Rudersdal kommune søger nye kræfter. Har du lyst til at være tovholder?

Vi søger to tovholdere til netværksgruppen, som mødes en gang om måneden i Birkerød. I Senfølgerforeningens netværksgrupper snakker vi sammen og hjælper hinanden. Alle er meget velkomne uanset kræfttype og senfølger.

Som tovholder er du med til at hjælpe andre, der har senfølger efter kræft. Du vil blive oplært og kommer til at indgå i et velfungerende tovholdernetværk. Vi forventer, at du har kendskab til senfølger med baggrund i egne oplevelser.

Hvis du har lyst til at høre mere og måske blive tovholder, kan du kontakte Dorthe Kann Hostrup på mail: dorthehostrup@senfoelger.dk, tlf.: 40 59 46 03.

Her i netværksgruppen støtter og hjælper vi hinanden. Vi snakker om vores problemer og deler vores erfaringer om livet med senfølger. Til møderne snakker vi om de følelser, som vi kan have, når vi for eksempel mister noget af vores arbejdsevne. 

I gruppen har vi en gensidig aftale om tavshedspligt, og du bestemmer helt selv, hvor meget du har lyst til at dele. Du er velkommen i gruppen uanset kræfttype, behandling og senfølger. Vi håber på at se dig. 


Syng sammen eftermiddage - for alle der er berørt af kræft

Her synger vi sammen, hvilket giver os glæde og nye bekendskaber

Vi mødes hver anden tirsdag i måneden og synger 8 forskellige danske sange. Arrangementet er gratis og alle, der er berørt af kræft, er velkomne. Der er også tid til at hygge-snakke i en kaffe/te pause. 

At synge sammen giver glæde, nye indtryk, træning af lungerne, bedre kropsoplevelse, nye bekendskaber og fysisk velvære. Derfor "Syng når du er glad. Syng når sorg dig tynger. Glædes øges for hvert kvad, sorgen bort dig synger" (fra den gamle poisibog). 

Teksterne udleveres i en fotokopi med stor skrift. Kurt Senfer synger for, og Jørgen Rassing spiller på digitalklaver med rytme. Vi glæder os til at se dig! 

Læs og print vores folder om syng sammen eftermiddagene her


Vi mødes i Kræftens Bekæmpelse Genbrug i Birkerød

Hovedgaden 39
3460 Birkerød

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores tovholdere:

Birkerød

Jørgen Rassing
rassing.j@hotmail.com
Tlf. 40 14 64 82

I 2014 blev jeg 76 år gammel akut indlagt med tarmslyng, som viste sig at være foranlediget af tyktarmskræft (kategori 3). Metastaser i lever og lunger er senere kommet til.

Flere operationer, strålebehandling og en indtil videre kronisk, men varieret kemoterapi har forsinket kræftens udbredelse nu på syvende år med relativt få fysiske senfølger.  


Birkerød

Birger Holstebro
birger@bholstebro.dk
Tlf. 26 50 18 18

Jeg er i dag 80 år og fik som 74-årig konstateret lungecancer. Jeg har været igennem tre forløb med operation og efterfølgende kemoterapi, stråler og immunterapi, som blev afsluttet i 2018 på grund af bivirkninger. Jeg har siden været symptomfri, men går til kontrol hver 3. måned.

Mine senfølger består i, at jeg glemmer enkelte ord, når jeg skal fortælle noget, samt har lidt hudkløe og manglende lugte / smagssans.