Jeg har kognitive senfølger og føler mig presset af kommunen ift. arbejde. Jeg har brug for hjælp til at komme på rette spor igen.

18-11-2021
Socialrådgiver Rebecca Lykke har svaret på dette spørgsmål.

Spørgsmål 

Jeg har brug for hjælp og rådgivning til at komme på rette spor.

Har kognitive senfølger efter en kræftbehandling og har måttet sige mit rigtig gode job op efter længere sygemelding. Har følt mig presset af kommunen til for hurtigt at finde nyt job - som jeg heller ikke kan klare. Har store koncentrationsproblemer og problemer med hukommelsen.

Jeg vil meget gerne arbejde, men vil meget nødigt ud i flere jobs, jeg ikke kan klare.

Svar

Hej,  

Tusind tak for dit spørgsmål. 

Jeg er lidt i tvivl om, hvad du præcist søger svar på, så skriv endelig igen, hvis du ikke oplever, nedenstående giver mening for dig. 

Hvis du mangler råd ift. at finde din vej på det ordinære arbejdsmarked igen, vil jeg anbefale dig at tage fat i din fagforening eller a-kasse. De har erhvervsvejledning, som måske kan hjælpe dig med at finde et passende job i en branche, hvor dine skånehensyn (dine udfordringer med hukommelse og koncentration) kan blive tilgodeset. 

Hvis du mangler råd ift., hvordan du skal forholde dig til kommunen og dit forløb der, så er mit råd altid at være åben og ærlig omkring dine bekymringer. På den måde giver du kommunen de bedste forudsætninger for at møde dig, og hvis ikke loven tillader det, kan du få en forklaring herpå og en guide til din videre færden. Derudover opfordrer jeg altid til, at du som borger har en tæt dialog med egen læge om dine udfordringer. Din læge er en samarbejdspart i en sygemelding og et sted, hvor du kan få dine udfordringer og bekymringer nedskrevet, således du har dokumentation for de udfordringer, som du har. Derudover kan din læge, hvis muligt, også hjælpe dig med dine udfordringer ved eks. at henvise til behandling hos en psykolog eller lignende. 

Jeg læser din forespørgsel som om, at du er sygemeldt - og når du er det, kan du gå i dialog med jobcentret om at få lov at genoptræne arbejdsevnen via en virksomhedspraktik. Dette kan du med fordel anskue som en øvebane for at finde dig til rette på arbejdsmarkedet og få lov til gradvist at øge dine timer på et arbejde, hvor du er “ekstra” og der tages hensyn til dine udfordringer. Her er det en rigtig god ide, at have talt med egen læge om de hensyn der skal tages ifht. et arbejde, således kommunen har mulighed for at sætte de rigtige rammer for en virksomhedsprakik. Du kan sammen med din rådgiver / virksomhedskonsulent således spore dig ind på hvilket type job, som vil passe til dig og hvilke rammer, som du vil trives bedst under. Kommunen og praktikstedet skal nemlig tage hensyn til de skånehensyn, som du måtte have og dermed være behjælpelige med at finde en passende praktik, hvor du imødekommes på de udfordringer du har, således du har de bedste forudsætninger for at komme på arbejdsmarkedet igen. 

Hvis du nu ikke kan øge timerne i en virksomhedspraktik, kan kommunen i den anledning gå ind i en eventuel afklarende foranstaltning, såfremt du ikke kan vende tilbage til ordinære timer (dette er ca. alt over 20 timer/ugen).  

Andre forhold du kan overveje er, om du skal arbejde regulære 37 timer fremadrettet. Det er selvfølgelig med din private økonomi for øje, men rigtig mange har stor glæde af at gå på eks. 30-32 timer/ugen og fortsat have økonomien til at hænge sammen. Måske du skal snakke med kommunen om personlig assistance, som er en mulighed jf. Handicapkompensationsloven, hvis du har opgaver, som er besværet af dine senfølger og som en “hjælper” kan bistå dig i, hvor du således kan bibeholde din beskæftigelse. 

Derudover kan du opsøge en psykolog eller efterspørge et forløb ved kommunen, hvor du kan få redskaber til at takle de udfordringer, som du møder som følge af dine senfølger. Nogle ting kan fylde mindre og forbedres via redskaber til at strukturere sig på en bestemt måde, eller du kan have få hjælp til strategier, hvor du lærer, hvordan du bedre navigerer i de udfordringer, som du har. Nogle gange kan udfordringer imødekommes via sådanne redskaber, hvorfor psykologisk eller coachende tilgange kan have rigtig gode resultater – dette både i dit private og professionelle liv. 

Dertil vil jeg også gøre dig opmærksom på, at Senfølgerforeningen har Senfølgerlinjen, hvor du altid kan ringe og få støtte og hjælp til ikke-lægefaglige spørgsmål. Du kan finde nummeret her: https://www.senfoelger.dk/faa-hjaelp-til-dine-senfoelger/   

Jeg håber noget af det kunne bruges, ellers er du velkommen til at skrive igen og præcisere din forespørgsel.  

Al held og lykke til dig,
De bedste hilsner, Rebecca

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Rebecca Lykke er tilknyttet Senfølgerforeningen og hjælper med at svare på de spørgsmål om tilknytning til arbejdsmarkedet, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver her