Jeg er presset af jobcentret mod et fuldtidsjob, jeg ikke kan klare, hvad er mine rettigheder?

05-01-2022
Socialrådgiver Rebecca Lykke har svaret på dette spørgsmål.

Spørgsmål 

Hvad er mine rettigheder med senfølger fra kræft ifht jobcenter? Udover fysisk kroniske smerter, kronisk diarre, daglig udmattelse herunder tunnelsyn, dårlig motorik pga træthed mm, så jeg også nyligt diagnosticeret med ptsd. Jeg har også diagnosen angst. Med så mange diagnoser føles det svært at se en fremtid med fuldtidsjob igen, men det er den vej Jobcenteret vil rette mig hen imod, imens jeg lever på så lav sats, at jeg må låne penge af familie til helt basale ting som mad og medicin mm.   

Jeg håber, I kan hjælpe. Med alle de diagnoser og dårlig behandling fra Jobcenter, er det svært at leve og trives. 

Svar

Hej,  
 
Mange tak for dit spørgsmål. Sikke en omgang, som du har været igennem og fortsat står i. Det er beundringsværdigt, at du forholder dig til din situation og forsøger, at få tingene til at hænge sammen.  

Jeg ved ikke helt, om jeg forstår dit spørgsmål til fulde, men jeg forsøger at besvare lidt bredt og håber på, at det rammer nogle af dine tanker, således du oplever mit svar givtigt. Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke har myndighed i mine besvarelser og jeg blot giver mit besyv med på baggrund af min generelle erfaring og kendskab.  

Dine rettigheder er desværre ikke anderledes fra alle andres, selvom du har senfølger fra kræft. Når man modtager en offentlig ydelse er man underlagt de pligter og betingelser som tilskrives den målgruppe, som du hører inde under – i dit tilfælde ressourceforløb.  

Du har dog altid ret til aktindsigt, tage bisiddere med og til at få oplysning om din sag. Det er dit liv og din sag, hvorfor dit eget besyv og engagement er umådeligt vigtigt for kommunen og de foranstaltninger, som kan iværksættes for at støtte dig tilbage i arbejde eller anden forsørgelse. Jo mere du spiller med og tager del i det, jo mere ejerskab har du over situationen, selvom det er i rammerne af lovgivningen på området.  

For at kaste lys over din tanke omkring din tilbagevenden til arbejdsmarkedet, så tilskriver lovgivningen på området, at der altid skal kigges på det ordinære arbejdsmarked først og fremmest. Det er jo i og for sig en fornuftig tilgang til tingene, men det kan også være super frustrerende, hvis man som dig oplever, at det ikke er muligt at arbejde fuld tid. Dog kan det være meget fordelagtigt, at se på det således, at din arbejdsevne er ukendt og så længe du ikke selv ved om du kan arbejde fuld tid, så ved kommunen det heller ikke. Når ingen ved hvad det er, så må man prøve sig frem for at finde ud af det. Det er det kommunen skal hjælpe dig med i det forløb, som du er i nu. Hvis det viser sig som man prøver sig frem, at du ikke kan arbejde fuld tid grundet dit helbred, så vil Jobcentret kigge ud i støttende foranstaltninger, som kan hjælpe dig. Herunder kigger man på om hjælpemidler, handicapkompenserende ordninger, nedsatte timer på almindelige vilkår mv., kan hjælpe dig til at have et arbejdsliv, som imødekommer dit helbred. Hvis ikke det er tilstrækkeligt, vil man dernæst kigge ud i de muligheder, som kommer herefter: dette værende et eventuelt fleksjob, pension mv.

Typisk vil man iværksætte en virksomhedspraktik, for både at genoptræne din arbejdsevne, men også for at gøre dine udfordringer målbare og håndgribelige i praksis. Det kan være svært både for en selv, men også de omkringliggende at se hvad dine diagnoser/udfordringer reelt betyder for dit daglige funktionsniveau, samt arbejdsevne. Derfor forsøger man sig med en praksis-øvelse, så det bliver mere tydeligt hvad der fungerer, men også hvad der ikke fungerer. Her kan man stille en masse hensyn op, således der bliver sat de bedst tænkelige rammer for, at du vil kunne arbejde igen. I den proces er det oftest således, at man starter op i en virksomhedspraktik på et relativt lavt timetal og gradvist forsøge at optrappe i timerne for at se hvordan det går og justere hen af vejen. Det kan være, at det viser sig, at du sagtens kan arbejde fuld tid eller i nærheden af det via hjælp, genoptræning og støtte - det kan også være, at det viser sig, at det kan du ikke og derfor skal hjælpes yderligere.  

Økonomien på disse forløb er absolut ikke særlig flatterende. Det kan jeg sagtens medgive. Ydelserne på disse typer forløb er derimod heller ikke permanente, hvorfor din situation på et tidspunkt vil ændre sig. Dette hjælper ikke på din økonomiske situation nu og her, det er jeg helt klar over. Det du kan gøre i mellemtiden er, at tage fat i Ydelsesafdelingen i din kommune og forhøre dig hvorvidt det er muligt for dig at få økonomisk rådgivning og/eller søge om tilskud til forskellige ting. Dette kan være en ekstra-ordinær høj regning, tandlægehjælp, forhøjede boligudgifter, briller mv.  

Et eventuelt økonomisk tilskud beror altid på en individuel konkret vurdering af dine indtægter/udgifter, hvorfor jeg ikke kan sige hvorvidt du er berettiget – det skal vi lade kommunen om at vurdere på baggrund af dine oplysninger.  

Det psykiske aspekt er for de fleste en tung dansepartner i sådanne situationer. Jeg kan desværre ikke oplyse dig om noget, som får tågen til at lette, men jeg kan oplyse dig om, at det forløb du er i nu gerne skulle hjælpe dig videre og et sted hen, hvor trivsel og levevis kan gå op i en højere enhed. Sygdom, økonomi og kontroltab er ofte de ting, som fylder rigtig meget for alle mine borgere, når de er i forløb hos mig. Det er et aspekt, som er uomtvisteligt og som vil være svært - men det du kan gøre er, at bruge det til at drive det hele fremad. Dét er hundrede procent lettere sagt end gjort, men tricket er, at se vejen videre hvor dette er en mellemstation. Det forløb, som du er i – og dette er uden, at jeg kender indholdet eller de øvrige omstændigheder - er til for at hjælpe dig derhen, hvor dit helbred, arbejds- og privatliv kan hænge sammen. Det gør det ikke lige nu, men formålet med det hele er, at finde derhen hvor det gør. Det er en langsommelig proces, da det er umådelig vigtigt både menneskeligt, politisk og økonomisk at afklare alle tænkelige forhold omkring dig, for at være sikker på, at du har fået den rette hjælp. 

Jeg ved ikke om jeg kommer omkring dine tanker, men i forsøget herpå håber jeg, at du finder noget af det brugbart. Du er selvfølgelig velkommen til at tage kontakt igen, såfremt du ønsker noget præciseret eller du blot ønsker anden information.

Al held og lykke,  
Mvh Rebecca

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Rebecca Lykke er tilknyttet Senfølgerforeningen og hjælper med at svare på de spørgsmål om tilknytning til arbejdsmarkedet, du som patient eller pårørende ikke selv kan finde svar på.

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver her