Tidligere arrangementer

Nedenfor kan du se et udpluk af nogle af vores tidligere arrangementer og hente præsentationer fra vores oplæg


Foredrag om senfølger afholdt i Lyngby-Tårbæk

D. 2. marts 2020 holdt formand for Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg om senfølger i Lyngby-Tårbæks lokale Kræftrådgivning.

Hent præsentation (pdf)


Oplæg om effekten af styrketræning på smerter efter brystkræftbehandling

Den 12. februar i Hjørring holdt Ph.d studerende Gorm Rasmussen fra Aalborg universitet oplæg om sit forskningsprojekt ”Effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft”. 

Læs referat af oplægget


Oplæg om senfølger i Roskilde

D. 3. februar 2020 holdt formand for Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg om senfølger med særligt fokus på brystkræft for DBO Roskilde Kredsen.

Hent præsentation (pdf)


Foredrag om smerter og smertebehandling ved senfølger 

Senfølgerforeningen afholdt den 29. januar 2020 foredrag om smerter og smertebehandling i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Aalborg.
Foredragsholder var Niels-Henrik Jensen, speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling, NDAPM.,fhv. overlæge ved Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital

Læs referat af foredraget

Tidligere arrangementer

Oplæg om de hyppigste senfølger

D. 22. november 2019 holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg til nationalt seminar om immuno-onkologi for sygeplejersker.

Hent præsentation her (pdf)


Oplæg om senfølger efter kræftbehandling

D. 14. november 2019 holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg i Ballerup

Hent præsentation her (pdf)

Gode råd til din hjerne (pdf)


Oplæg om smerter efter kræftbehandling

D. 29. oktober 2019 holdt overlæge Niels-Henrik Jensen foredrag om smerter efter en kræftbehandling.

Hent præsentation her (pdf)

Tidligere arrangementer

Oplæg om senfølger efter kræftbehandling

D. 18. september 2019 holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg i Holbæk. 

Hent præsentation her (pdf)


Oplæg om senfølger efter kræftbehandling

D. 19. mars 2019 holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg på Hovedbibliotek Birkerød.

Hent præsentation her (pdf)

Gode råd til din hjerne (pdf)


Orienteringsmøde om senfølger efter kræftbehandling

D. 15. november 2018 holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen oplæg i Greve Træningscenter.

Hent præsentation her (pdf) 

Gode råd til din hjerne (pdf)


Orienteringsmøde om senfølger efter behandling for prostatakræft

Den 6. november 2018 holdt formand for Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen et oplæg i Odense i PROPAforeningen med titlen: "Senfølger efter behandling for prostatakræft":

Hent præsentation her (pdf)

Gode råd til din hjerne (pdf)


Orienteringsmøde om senfølger efter kræftbehandling

Tirsdag d. 23 oktober holdt formand for senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen og bestyrelsesmedlem Dorthe Kann Hostrup oplæg på sygehuset i Rønne på Bornholm.

70 kræftramte, pårørende og fagpersoner hørte oplægget.

Hent præsentation her (pdf) 

Gode råd til din hjerne (pdf)

Søvnproblemer (pdf)


Orienteringsmøde om senfølger efter kræftbehandling

D. 2. oktober 2018 på kræftrådgivningen i Vejle 

Formand for Senfølgerforeningen Marianne Nord fortalte i sit oplæg :

- Hvad senfølger er

- Hvordan senfølger indgår i sundhedsvæsenets udvikling  

- Om de mest almindelige senfølger

- Hvordan Senfølgerforeningen hjælper og vejleder patienter/borgere og pårørende


40 kræftramte, pårørende og fagpersoner hørte oplægget.

Hent præsentation her (pdf) 

Tidligere arrangementer

Orienteringsmøde om koncentration- og hukommelsesproblemer efter kræft

D. 7 maj 2018 hørte 100 mennesker oplæg på Biblioteket i Brønderslev.

Ali Amdi, Postdoc., Ph.D ved Psykoonkologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital, forsker i koncentrations - og hukommelsesproblemer i forbindelse med kræft og kræftbehandling.
I sit oplæg fortalte Ali Amidi om forskningen på området, og hvordan den enkelte bedst kan håndtere sine problemer. 

Foredraget var for alle med interesse i viden om senfølger efter kræft, og var lavet i et samarbejde mellem FOF Hjørring, DBO Vendsyssel, Brønderslev bibliotek og Senfølgerforeningen.

Tidligere arrangementer

På billedet ses fra højre: Ali Amidi, Lisbet Rukjær Jensen (DBO) samt Dorthe Kann Hostrup og Hasse Tønning (begge fra Senfølgerforeningen


Orienteringsmøder om føleforstyrrelser og nervesmerter i forbindelse med kræftbehandling.

I forbindelse med kræftbehandling får en del patienter nervesmerter og føleforstyrrelser i fødder og i hænder.

Mange oplever at smerterne fortsætter efter afsluttet behandling og sluttelig ender det med, at smerter og føleforstyrrelser bliver en senfølge efter kræftbehandlingen.

Læge Lise Ventzel, ph.d. fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har forsket i dette område.

Senfølgerforeningen har i 2017/2018 arrangeret orienteringsmøder med Lise i henholdsvis Aarhus, Aalborg, København, Odense, Aabenrå og Vejle. I alt har ca. 325 mennesker hørt Lises oplæg om føleforstyrrelser og nervesmerter.

Lise Ventzel m fl. fortæller om disse føleforstyrrelser og nervesmerter på video nr. 8/10 om Senfølger.

Se videoen herOplæg om senfølger i Ringkøbing 

Torsdag d. 15. marts  2018

v/ Marianne Nord Hansen, Formand for Senfølgerforeningen

Hent slides fra oplægget


Foredrag om myelomatose og senfølger

Onsdag d. 28. februar 2018

Oplæg v/ Marianne Nord Hansen, Formand for Senfølgerforeningen

Hent slides fra oplægget

Hent gode råd til koncentrations- og hukommelsesbesvær


Foredrag om senfølger og sammenhæng til rehabilitering

Tirsdag d. 14. november 2017

Oplæg v/ Marianne Nord Hansen, Formand for Senfølgerforeningen

Hent slides fra oplægget


Foredrag om konsekvenser og vilkår for børnekræftoverlevere med Line Thoft Carlsen

Mandag d. 11. september 2017

Hent slides fra oplægget


Tidligere arrangementer

Stafet for Livet


I 2017 var Senfølgerforeningen til stede til Stafet for livet i Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Frederiksberg, Næstved og Sorø. Det var muligt at få en samtale med repræsentanter fra foreningen samt at få udleveret oplysningsmateriale.


Tidligere arrangementer

Stafet for Livet i Brønderslev

Lørdag d. 17. juni 2017

Repræsentanter fra Netværksgruppen i Aalborg deltog i Stafet for Livet i Rhododendronparken i Brønderslev. Vi gik først Fighterrunden og derefter havde Senfølgerforeningen et bord med pjecer og forskelligt informationsmateriale om senfølger i info-teltet.

På billedet ses Lise Byrdal og Hasse Tønning. De arbejder begge som frivillige i vores forening.


Tidligere arrangementer

Folkemøde på Bornholm

15. - 18. juni 2017 i Allinge

En hilsen fra folkemødet 2017 på solskinsøen Bornholm, hvor det var muligt at møde Senfølgerforeningen i patientteltet ved siden af Kræftens Bekæmpelses telt. Her kunne man få oplysninger om vores arbejde, samt hvordan man kan afhjælpe nogle af de senfølger, der kan opstå i forbindelse med en kræftbehandling. Vi håber at være med igen til næste år.


Oplæg om senfølger efter kræft v/læge Mogens Munch Nielsen

Torsdag d. 4. maj 2017 på Brønderslev Bibliotek,  P. N. Jensens Plads 5, 9700 Brønderslev.

Med sin lægefaglige baggrund fortalte Mogens Munch om, hvad der findes af viden om senfølger efter kræft, hvordan de udarter sig samt hvad der kan gøres, for at afhjælpe, lindre og forebygge.
Foredraget er for alle med interesse i viden om senfølger - kræftramte.

Læs referatet her

Hent slides fra oplægget


Koncentrations- og hukommelsesproblemer efter kræft og kræftbehandling. Et oplæg ved Ali Amidi, Psykolog, Ph.D.

Onsdag den 15. februar 2017 på Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 København N. samt torsdag d. 16 marts 2017 på Hjemdal, Peter Sabroesgade 1, 8000 Århus C.

Oplægget omhandlede den eksisterende forskning omkring de kognitive vanskeligheder som patienter kan opleve efter kræft og kræftbehandling, - herunder mulige årsager til problemerne samt rehabiliterings- og behandlingsmuligheder.

Klik her og læs "Gode råd til at give din hjerne de bedste betingelser"
Af Cand.psych, PhD, Malene Flensborg Damholdt & Cand.psych, PhD, Ali Amidi

Læs mere om Ali Amidis forskning her 


Tidligere arrangementer

Når senfølger efter kræftsygdom rammer og livet braser sammen - hvad kan man så selv gøre for at håndtere det?

D. 8 november 2016 i KIK-IND, Vestermarksvej, Nørager.

Sociolog Shaline Thedchanamoorthy fortalte om ”Livskvalitet og mestringsstrategier hos kræftbehandlede med senfølger”

Inge Kaldahl, cand.pæd i psykologi og sygeplejerske holdt foredrag om; ”Senfølgernes livshæmmende kraft og hvilke redskaber, der kan være med til at løse og lette noget af byrden ved livet med senfølger.”

Målgruppen for dette foredrag var kræftbehandlede med senfølger og deres pårørende - samt fagpersoner, som via deres arbejde møder kræftramte. Omkring 40 personer var til stede.

Kræftens Bekæmpelse Støvring og LOF stod for arrangementet i et samarbejde med Senfølgerforeningen.

Læs referatet her


Oplæg om senfølger, Rødovregaard

27. oktober 2016, Rødovre

Læs Power Point fra oplægget


Tidligere arrangementer

Orienteringsmøder i Odense og Århus

D. 27. september 2016 i Odense og d. 11 oktober 2016 i Århus.

Oplægsholder: Line Thoft Carlsen, socialrådgiver, Cand.Soc., Ph.D.-studerende samt projektleder.
Begge informationsmøder vedrørte de senfølger, som børnekræftoverlevere kan stå overfor efter endt behandlingsforløb.

Hent PowerPoint fra mødet

Køb eller download rapporten om børnekræftoverleveres senfølger

Læs Sundhedsstyrelsens: "Opfølgningsprogram for kræft hos børn"


Orienteringsmøde i Thisted

Onsdag d. 21 september 2016 kl. 19.00 til 21.00 på Dragsbækcentret, Simons Bakke 37 i Thisted
Kræftrehabiliteringen i Thisted Kommune havde sammen med Kræftens Bekæmpelse – lokalforening i Thisted arrangeret foredrag om senfølger efter kræftbehandling.
Indlægsholdere var formand for senfølgerforeningen sygeplejerske og sociolog Marianne Nord Hansen samt bestyrelsesmedlem og sygeplejerske Dorthe Kann Hostrup.
Godt 40 personer deltog i mødet.

Se Power Point fra mødet

Tidligere arrangementer

Oplæg om den mentale mestring af senfølger

7. juni 2016 var Senfølgerforeningen inviteret til Frivillighuset på Bredgade i Pandrup af Kræftcafeen i Pandrup.

Emnet var "Den mentale mestring af senfølger". Ejer af Psykologisk Livssamtale Praksis Inge Kaldahl samt sociolog Shaline Thedchanamoorthy gav begge et oplæg.

I pausen var det muligt at orientere sig i foreningens materialer samt se på bøger og artikler om senfølger. Der var 60 tilmeldte til arrangementet, og der blev en livlig snak efter oplægene.


Tidligere arrangementer

Informationsmøde om børnekræftoverleveres senfølger

1. juni 2016 holdt Senfølgerforeningen informationsmøde på Nørre Alle i København. Projektleder og kandidat i Socialt Arbejde Line Thoft Carlsen gav et spændende oplæg om børnekræftoverleveres liv med senfølger. Deltagerne stillede spørgsmål, og der blev udvekslet erfaringer.

Line har udarbejdet rapporten "At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet". Rapporten er baseret på børnekræftoverleveres unikke viden om et liv med senfølger. Den kan købes på cancer.dk.

Køb rapporten om børnekræftoverleveres senfølger


Tidligere arrangementer

Referat af informationsmøde om børnekræftoverleveres senfølger

14. september 2016, Aalborg.

Oplægsholder: Line Thoft Carlsen, socialrådgiver, Cand.Soc., Ph.D.-studerende samt projektleder.

Aftenens informationsmøde vedrørte de senfølger, som børnekræftoverlevere kan stå overfor efter endt behandlingsforløb. Mødet henvendte sig primært til børnekræftoverlevere og/eller forældre og pårørende. Godt 30 personer deltog i mødet og debatten.

Formålet med mødet var at præsentere Line Thoft Carlsen`s rapport ”At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet”.

For børnekræftoverlevere skal senfølger ikke betragtes som enkeltstående tilfælde, men bør i stedet betragtes som et mere komplekst problem, hvor flere faktorer påvirker hinanden. I flere tilfælde kan eksempelvis fysiske senfølger ikke blot afhjælpes med redskaber eller hjælpemidler, men bør også betragtes ud fra dets påvirkninger på eksempelvis sociale og mentale faktorer. For at forstå senfølger og de problemer, der kan relateres til disse er det derfor nødvendigt at betragte barnets og eventuel familiens livssituationer som helhed.

Under mødet blev bl.a. senfølger som sundhedsbegreb og den eksisterende evidens på senfølgeområdetdebatteret - herunder hvordan mankan argumentere for sin sag om hjælp til den aktuelle livssituation grundet senfølger.

Det kom frem at en gruppe forældre i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har oprettet et netværk, som henvender sig til familien som helhed. Her kan man som familie mødes med andre familier som har børn, der har været igennem et kræftbehandlingsforløb. Gruppen mødes hver måned på Kræftrådgivningen i Aalborg.For mere information og eventuel tilmelding kontaktes Helene Engedal via mail: Heleneengedal@hotmail.com

På FaceBook-gruppen ”Forældregruppen 303b” er forældre til et barn, der har eller har haft kræft altid velkomne.

Køb eller download rapporten om børnekræftoverleveres senfølger

Læs Sundhedsstyrelsens: "Opfølgningsprogram for kræft hos børn"

Lines Thoft Carlsen har i sin Ph.D. fokus på  sociale konsekvenser af børnekræft, både under behandlinger, perioden lige efter afsluttet behandling, og ligeledes senfølger i voksenlivet. Forhåbentlig kan hendes endelige afhandling lægge et pres på relevante aktører og deres arbejde med senfølger hos kræftoverlevere.


Orienteringsmøde om mestring

23. november 2015 inviterede Senfølgerforeningen til orienteringsmøde om mestring af senfølger. Sociologen Shaline Thedchanamoorthy og psykolog og sygeplejerske Inge Kaldahl holdt oplæg om emnet.
Se invitationen


Beskæftigelsesbetingelser for kræftramte

12. maj 2015 i Kræftrådgivningen i Aalborg inviterede Foreningen for Kræftbehandlede med Senfølger til oplæg og dialogmøde om beskæftigelsesbetingelser for kræftramte. Socialrådgiveren Susanne Obel Frydkjær holdt oplæg om emnet.
Hent præsentation om beskæftigelseslovgivningen


Informationsmøde om kræftpatienters tilknytning til arbejdsmarkedet

22. januar 2015 kl. 17:00 - 19:00 i Center for Kræft & Sundhed i København fortalte forskeren Katrine Carlsen og socialrådgiveren Else Marie Bjørnson om muligheder og dilemmaer for kræftpatienter i forbindelse med at forblive på, at vende tilbage til, eller at forlade arbejdsmarkedet.
Se invitationen


Konference om senfølger på Christiansborg

På Christiansborg blev der d. 23. oktober 2014 sat fokus på senfølger. Konferencen havde følgende dagsorden: Hvordan skal senfølger efter kræft håndteres, og hvordan kan de forebygges?
Læs programmet


Informationsmøde i København

København, mandag den 2. dec. 2013 kl. 19
Oplæg af operasanger Tina Kiberg om hendes kræftforløb - at tænke positivt og at komme videre.


Informationsmøde i Aarhus

Aarhus, torsdag den 21. nov. 2013
Oplæg af overlæge Gitte Juhl om senfølger og påvirkning af arbejdslivet.