Book et oplæg om senfølger

Vi har mange års erfaring med at holde oplæg og møde deltagerne, hvor de er med deres senfølger.
 
Læs mere og book et oplæg

Generalforsamling og foredrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi

Dato/tid:
5. oktober 2020 17:00 - 21:00

Den 5. oktober afholdes et fordrag om Livet under og efter behandlingsforløb med kemoterapi. Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer. 

Program:

Kl. 17.00 - 18.00: Professor emeritus, dr.phil. et lic.pharm Jørgen Rassing causerer over teori og selvoplevet praksis med 5 års cancerpakke efterfulgt af gentagne behandlinger. Foredraget vil indeholde nedenstående punkter:

 • Oplevelse af virkning, bivirkning og senfølger
 • Hjælp til selvhjælp til et godt liv
 • Støtte fra "Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger"

Tilmelding til foredrag er nødvendigt pga. coronapandemien. Tilmelding til mail: simone@senfoelger.dk senest onsdag d. 30. september.

Kl. 18.00 til 18.20: Der serveres en sandwich og en let forfriskning samt kaffe/te og kage.

Tilmelding til spisning senest onsdag d. 30. september til mail: simone@senfoelger.dk

Kl. 18.20: afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING for foreningens medlemmer. Pårørende er velkomne. Dagsorden iflg. vedtægterne :

 1. Vag af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab - godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 2020
 6. Kontingent, herunder medlemsservice
 7. Valg af nestyrelse, jf. § 6 stk. 1
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 6 stk 2
 9. Eventuelt

Med henvisning til pkt. 4 foreslår bestyrelsen, at § 4 Kontingent ændres til :
"Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år - Ved manglende betaling sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse"

Eventuelle forslag tilsendes bestyrelsen V/formand Marianne Nord Hansen, Rosenørns Alle 11, 4 th, Frederiksberg C eller pr. mail: formand@senfoelger.dk senest 21. september 2020.

Med venlig hilsen
Marianne Nord Hansen
Formand for Senfølgerforeningen

Adresse:
Strandbouldevarden 49
2100 København Ø

Kontaktperson


Marianne Nord Hansen

formand@senfoelger.dk